Chauffeurs OVI Service maken weg onveilig

Chauffeurs OVI Service maken weg onveilig
Foto: Ons Son en Breugel

Lekker goedkoop en veilig parkeren bij Eazzypark op het terrein van OVI Service, een geruststellende gedachte tijdens je vakantie. Maar de manier waarop omgegaan wordt met de auto’s, blijkt helemaal niet zo goedkoop en veilig.

Wie vliegt via Eindhoven Airport, heeft diverse mogelijkheden om op het vliegveld te komen. Een populaire manier is lang parkeren, waarbij commerciële bedrijven jouw auto veilig onderbrengen op een parkeerplaats. Eazzypark, dat een kantoor heeft tegenover de terminal van Eindhoven Airport, is een grote speler.

Parkeerbedrijf Eazzypark neemt diensten af van servicebedrijf OVI Service, waarbij auto’s geparkeerd worden op Ekkersrijt 3102 en een kleine servicebeurt krijgen. Een doorn in het oog van de gemeente, die het bedrijf bestempelt als parkeerdienst. Maar er zijn meer partijen niet blij met het bedrijf.

Diverse bedrijven op Ekkersrijt klagen over de manier waarop de chauffeurs het bedrijventerrein onveilig maken. Er wordt immens hard gereden over Ekkersrijt 2000, vinden de ondernemers. Er wordt wel vaker te hard gereden op Ekkersrijt 2000, maar de auto’s afkomstig van het parkeerterrein van OVI Service in het bijzonder. Dit is geen nieuws voor de ondernemers: toen Eazzypark nog deel uitmaakte van Ekkersrijt werd er in hun ogen ook te hard gereden. Klachten waren aan dovemansoren gericht: ze zouden het maar moeten bewijzen.

Ons Son en Breugel is in de klachten over OVI Service gedoken. Op het eerste gezicht doet het bedrijf precies wat zij pretenderen: een bewaakte parkeerplaats waar een kleine servicebeurt wordt gegeven voordat de auto teruggebracht wordt naar Eazzypark door de valet. Enkele lokale ondernemers profiteren ook van het bedrijf: brandstof en vloeistoffen worden lokaal ingekocht.

Maar het terugbrengen van de auto’s bleek een drama. Met een speciale camera was het voor ons mogelijk om in kaart te brengen hoe de auto’s misbruikt worden. Snelheden van 70 tot 90 kilometer per uur worden er gereden over Ekkersrijt 2000, waar 50 kilometer per uur als maximum snelheid geldt. Maar het kan nog harder: op de randweg (waar 80 gereden mag worden) reden wij 130 kilometer per uur, maar de valets van OVI Service verdwenen aan de horizon met nog hogere snelheden. Ook maakten de valets zich schuldig aan bijvoorbeeld bellen achter het stuur zonder carkit, bumperkleven en rechts inhalen. En dit alles in auto’s van andere mensen die hun auto in goed vertrouwen achterlaten.

Parkeerterrein OVI Service weer vol, bezwaar gegrond verklaard
Foto: Ons Son en Breugel

Eazzypark laat in een reactie weten dat zij niet op de hoogte waren van klachten en de manier van rijden. Zij zouden duidelijk (veiligheids)afspraken zijn gemaakt met OVI Service en onze bevindingen met hen bespreken. OVI Service zegt veiligheid hoog in het vaandel te hebben. “Onze medewerkers zijn allen mondeling en schriftelijk geïnstrueerd omtrent de voorschriften ten aanzien van rijgedrag. Hierbij gelden de verkeersvoorschriften als uitgangspunt. De interne sancties die wij hanteren, zijn niet mals” zegt een woordvoerder van OVI Service in een reactie.

Chauffeurs die beginnen te werken OVI Service, weten waar ze aan beginnen. “Bij overtreding van de regels kunnen medewerkers hun baan verliezen. Dit hebben wij bewust opgenomen in onze contracten. Wij doen dit natuurlijk omdat we willen dat onze medewerkers zich correct gedragen en willen we geen overlast veroorzaken.”

Het zijn de chauffeurs die het OVI Service moeilijk maken. Het is moeilijk te bepalen of iedere chauffeur van het bedrijf zich schuldig maakt aan het negeren van de verkeersregels, maar het management wil in ieder geval benadrukken dat niet iedere chauffeur zo roekeloos is met de autos van hun klanten. Het bedrijf heeft vele tevreden klanten die terug blijven komen.

Natuurlijk maken niet alleen de chauffeurs van OVI Service zich schuldig aan het negeren van verkeersregels op Ekkersrijt. Op Ekkersrijt 2000 wordt structureel te hard gereden. Controles door de politie worden maar mondjesmaat uitgevoerd, blijkt bij navraag bij Controles Son en Breugel. In het afgelopen jaar is er slechts eenmaal gecontroleerd op snelheid op Ekkersrijt 2000.


Lees meer over Eazzypark en OVI Service

Post article

Post article