CMD steeds meer de ‘spin in het web’

CMD steeds meer de 'spin in het web'
Foto: Pixabay CC0

Het kernteam CMD wordt steeds meer gezien als de ‘spin in het web’ met korte lijntjes in het netwerk. Ook het team sociale zaken (participatiewet) raakt steeds beter ingevlochten.

Het CMD heeft zicht op haar cliënten, de inzet van (voorliggende) voorzieningen en de cijfers (betrouwbare aantallen en bestedingen). Toch blijven er ook ambities voor 2018, zoals de invoering van een PDC (producten/diensten catalogus) en de doorontwikkeling van integraal werken (jeugd, Wmo, sociale zaken).

Meer intakes aan de voordeur

Het frontoffice (balie) handelde in 2017 meer dan in 2016 zelfstandig vragen af. In totaal ontving het CMD via het directe nummer gemiddeld 349 telefoontjes per maand. Ook zijn er door de balie meer intakes/screenings gedaan, waardoor de druk op de overige kernteamleden afnam.

De vragen die gesteld werden zijn complexer geworden. Het aantal mensen dat binnenloopt, is fors toegenomen. Blijkbaar is het CMD dus beter bekend bij de inwoners en organisaties van Son en Breugel.

Zorg op maat

De professionals van het kernteam staan dichtbij cliënten. Door één casusverantwoordelijke te koppelen aan één gezin of leefeenheid en daarbij te werken met één plan wordt bereikt dat een beroep op zwaardere zorg wordt voorkomen. Naast de vraag welke zorg nodig is wordt ook de hoeveelheid zorg en de termijn waarbinnen die geboden wordt aangepast op de betreffende cliënt. Bovendien wordt er snel geschakeld als zorg niet doeltreffend is.

Geen wachtlijst, weinig bezwaren

Er is in 2017 geen wachtlijst geweest. De nieuwe intakes zijn binnen een week opgepakt. Ook wordt integraal gewerkt, wat wil zeggen dat gekeken wordt naar alle leefgebieden en hierop expertise wordt ingeroepen van andere collega’s in het CMD. Ook bezwaren zijn, na bemiddelingsgesprekken, ingetrokken of naar tevredenheid opgelost.

Post article

Post article