Search
Close this search box.

Coalitiepartijen roepen college op pas op de plaats te maken in MFA discussie

mfa
Foto: RAU

Het is tijd voor reflectie in de MFA discussie, vinden de coalitiepartijen.

Middels een brief aan het college van burgemeester en wethouders roepen coalitiepartijen PvdA/GroenLinks, VVD en Dorpsbelang op om gas terug te nemen in het MFA dossier. In mei van dit jaar werd besloten door een meerderheid van de gemeenteraad dat het voorlopige ontwerp voor het MFA goed is, maar de inwoners bieden weerstand tegen deze beslissing.

De coalitiepartijen roepen op om nogmaals in gesprek te gaan met de burger om zo een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor het gebouw. Ook het centrumteam, de architect en de klankboordgroep zouden zich in deze gesprekken moeten mengen om in oktober opnieuw bij elkaar te komen in de commissie grondgebiedzaken/burgerzaken en de gemeenteraad. Er is op 30 mei een omgevingsvergunning aangevraagd door de gemeente, maar de partijen willen graag dat de inzage hierin voorlopig opgeschort wordt tot het einde van deze periode.

Dit betekent volgens de partijen geen ommezwaai van mening wat betreft de plan van eisen, stedenbouwkundige visie en de beslissing over de parkeerproblematiek. De tijd moet ingelast worden om reflectie te kunnen bieden.

Toevalligerwijs is het parochiebestuur voornemens om de Sint-Petrusbanden kerk in oktober van dit jaar te slopen. Door de aanwezigheid van vleermuizen en de te nemen maatregelen laat de wet- en regelgeving maar één moment voor sloop toe: oktober 2017. Wordt deze datum niet gehaald, dan is op zijn vroegst mei 2018.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play