Search
Close this search box.

College stelt nieuwe subsidies voor organisaties vast voor 2017

College stelt nieuwe subsidies voor organisaties vast voor 2017
Foto: Pixabay CC0

De gemeente Son en Breugel begint vorm te geven aan het nieuwe subsidieplan voor 2017.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten subsidies te verhogen en aan te passen voor diverse professionele- en niet-professionele organisaties. Naast deze bedragen is het subsidieplafon voor eenmalige subsidies onveranderd op 15.000 euro vastgesteld en is er voor onderhoud van monumenten een subsidieplafon vastgesteld op 20.000 euro. Alle subsidies worden opgenomen in het subsidieplan voor 2017.

Verhoogde subsidies professionele organisaties

 • Lumens: 38.000 euro
 • Zuidzorg: 16.800 euro
 • MEE: 6.400 euro
 • GGzE (cliëntenondersteuning): 23.000 euro
 • Extra middelen voor inzet tweedelijns externe deskundigheid: 5.500 euro

Subsidies nieuwe niet-professionele organisaties

 • Stichting MeeDoen: 2.595 euro
 • Vereniging Happiness: 850 euro
 • Stichting Differend Bewegen: 850 euro
 • Stichting Belangenbehartiging Mantelzorg Son en Breugel: 1.342 euro
 • De Poëziegroep DichtBij: 280 euro
 • Radio S&B: 8.373 euro

Aanpassing subsidies niet-professionele organisaties

 • Voor alle muziekleerlingen van Harmonie Pro Honore dezelfde subsidie, per leerling: 238,35 euro
 • St. Vrijwillige Thuiszorg: op basis van de subsidiegrondslagen die ook gegeven worden in de twee andere gemeenten
 • Alzheimer Café: op basis van de subsidiegrondslagen die ook gegeven worden de twee andere gemeenten
 • Stichting Vluchtelingenwerk: verhoogd met 2.500 euro
 • Inzet van externe deskundigheid voor de Stichting Vluchtelingenwerk: 22.500 euro
 • Seniorenraad: verhoogd met 600 euro voor de kosten van een Seniorenpanel

De gemeente kent jaarlijks aan ongeveer 70 van organisaties die voor en met onze inwoners activiteiten organiseren subsidie toe. Er wordt subsidie verleend aan diverse grote- en kleinere verengingen en stichtingen zoals koren, sportverenigingen, scoutinggroepen, culturele organisaties en organisaties voor zorg en maatschappelijke dienstverlening.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play


Lees meer over subsidies