Zoek
Sluit dit zoekvak.

College zwicht en kiest toch voor zelfstandigheid

Fuseren fusie Nuenen Son en Breugel
Foto: Pixabay

De discussie over de bestuurlijke toekomst nadert haar einde en na veel wikken en wegen kiest het college toch voor zelfstandigheid.

Tot nu toe heeft het college van burgemeester en wethouders altijd de voorkeur uitgesproken om gefuseerd met Nuenen verder te gaan. Maar middels een raadsvoorstel komt nu toch een andere keuze naar voren: zelfstandigheid. Uiteindelijk is de mening van de burger tijdens de Spreek Je Uit campagne doorslaggevend geweest, want ondanks het raadsvoorstel is de mening onveranderd gebleven.

“Ons college was, is en blijft van mening dat wij een gezamenlijke toekomst hebben met Nuenen. De groeiende samenwerking maakt de eigen organisatie steeds kwetsbaarder, wat in de visie in juni 2015 door uw raad ook is onderschreven.” Het college weet dat Son en Breugel als zelfstandige gemeente niet eeuwig kan blijven en moet in het belang van het dorp Eindhoven buiten de deur houden, een gemeente waar nauwelijks draagvlak voor is. “Onze zelfstandigheid is eindig en het is van belang om de toekomst van de gemeenschap Son en Breugel te borgen. Een fusie met Nuenen is daarvoor een betere garantie dan opgaan in Eindhoven.”

“Er is meer draagvlak voor zelfstandigheid. In de oordeelsvormende fase is uit de ingediende reacties en de bijeenkomsten naar voren gekomen dat zelfstandigheid op meer draagvlak kan rekenen.” De in totaal 225 unieke reacties van de Spreek Je Uit campagne moeten wel met een korrel zou worden genomen volgens het college, gezien het onduidelijk is of het wel een representatieve weergave is van de mening van de inwoners. Toch is het voldoende om te kiezen voor zelfstandigheid denkt het college. Voor het opgaan in Eindhoven is volgens het college geen draagvlak en zeker uitgesloten. Een fusie met Nuenen wordt dan plan B, nu en in de toekomst.

Zelfstandidheid gaat de gemeente en de gemeenschap wel wat kosten. De nu goed geregelde dienstverlening kan niet meer gegarandeerd worden. Maar ook in de portemonnee zal de keuze gevoeld gaan worden. “De kwantitatieve (financiële) gevolgen komen neer op € 542.500,- structureel (dus per jaar) en € 657.000,- incidenteel.”

De gemeenteraad is nu aan zet. Zij gaan zich vooralsnog op 2 november buigen over het voorstel om de knoop definitief voor Son en Breugel door te hakken. Mogelijk kan deze datum nog veranderen gezien de raad wenst de beslissing gelijktijdig te laten vallen met de gemeente Nuenen, die het agendapunt pas op 16 november bespreekt.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play