Zoek
Sluit dit zoekvak.

Commissie burgerzaken gooit reddingsboei naar het zwembad

Zwembad dreigt kopje onder te gaan
Foto: Pixabay CC0

Unaniem staat de commissie burgerzaken achter het zwembad, maar wel onder strikte voorwaarden.

Advocaat Loe van Erp sprak namens Thermae Son in tijdens de commissievergadering burgerzaken. Volgens de advocaat heeft Son en Breugel een hoog voorzieningenniveau waar ook een zwembad bij hoort. Son en Breugel zou als enige gemeente in Nederland een privaat recreatiebad hebben dat zonder geld vanuit de gemeenschap draait. Ruim twintig jaar heeft het zwembad kunnen draaien in samenwerking met de naastgelegen sauna.

Maar de kosten rijzen de pan uit. Onderhoud, belastingen, strengere regels en eisen van zwemmers zorgen ervoor dat het bad niet meer kostendekkend gehouden kan worden. Gemeentes in de regio betalen mee aan hun zwembaden en gemeente Son en Breugel moet hier nu ook aan geloven om een zwembad binnen de gemeentegrenzen te behouden.

Voor alle partijen binnen de gemeenteraad staat als een paal boven water dat het zwembad belangrijk is voor Son en Breugel. Jeugd, sporters en ouderen maken gebruik van het bad en het zou zonde zijn als inwoners van ons dorp verplicht naar gesubsidieerde baden in omliggende gemeentes moeten voor hun beweging. Ook realiseert iedereen binnen de commissie burgerzaken zich dat Thermae Son een private onderneming is en zij niet van plan zijn om een BV een zak geld mee te geven, wat zij immers voor geen enkele BV doen.

Uit de hoge hoed van Johan Bijlsma van PvdA/GroenLinks (zelf actief bij de FNV voor onder andere de sector zwembaden) kwam dan ook het idee om niet het bad of het bedrijf, maar de kaartjes te subsidiëren. Een los kaartje voor het zwembad zou met 1,85 euro door de gemeente gesubsidieerd moeten worden met een maximum van 130.000 euro per jaar. Op deze manier moet het zwembad haar bezoekersaantal op peil houden om het hoofd boven water te houden.

De andere partijen konden hier in meegaan, ware het dat er niet enkele eisen op tafel kwamen. Zo moet het vrij zwemmen verruimd worden, moet het zwembad werken aan haar imago, rendementsverbetering laten zien en (half)jaarlijkse evaluaties opstellen. Ook moet er operationeel een gelijk speelveld worden gecreëerd door het volgen de CAO afspraken binnen de branche en het instellen van een ondernemingsraad, twee zaken die het zwembad nu nog niet zou volgen en hebben. Dit alles op straffen van het intrekken van de subsidie. Ook moeten regionale ontwikkelingen omtrent zwem- en recreatiebaden in de gaten worden gehouden.

Wethouder Kees Vortman, die het verbeterplan retour afzender stuurde omdat het plan niet voldeed aan de vooraf gemaakte afspraken, neemt de verbeterplannen mee in de gesprekken met uitbater Wim van Santvoort en het college. Vortman waarschuwde wel dat 130.000 euro per jaar een flinke aanslag is op de begroting, waardoor er op andere fronten mogelijk bezuinigd moet worden. Ook was het voor de wethouder niet duidelijk hoe lang een tijdelijke subsidie moet lopen, zoals de gemeenteraad voorstelde.


Lees meer over het zwembad


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.