Zoek
Sluit dit zoekvak.

Commissie grondgebiedzaken wil alternatief voor de straatjuwelen

Gewraakte straatjuwelen blijven, verdere uitrol mogelijk
Foto: Ons Son en Breugel

Hoewel het college van burgemeester en wethouders de straatjuwelen geslaagd vinden, is de commissie grondgebiedzaken veel minder blij met de wegversperringen.

De snelheid gaat omlaag op de oost-westroute van de Boslaan tot Eind, zegt het college. Op de locaties waar de juwelen staan zou een gemiddelde snelheidsreductie zijn gemeten van tot wel 12%. De commissie grondgebiedzaken keek toch naar andere cijfers: op de locaties waar geen straatjuwelen staat is de snelheidsreductie 1% á 2%. Volgens de politieke partijen rijden de auto’s op deze locaties harder om de verloren tijd in te halen. Volgens Joris van Dam van PvdA/GroenLinks is de beslissing om de straatjuwelen te willen laten staan gebaseerd op subjectieve informatie, geen objectieve informatie. Zo ontbrak het aantal ongelukken en geen feitelijke informatie over de snelheid op het hele traject.

De commissie wil een alternatief zien van het college, in plaats van een tijdelijke oplossing door mobiele straatjuwelen. Een noodzakelijk kwaad volgens Marco Pulles van de VVD, maar niet in de huidige vorm. Zeker nu het vroeg donker is en mogelijk sneeuw in opkomst is, waardoor de zichtbaarheid verminderd wordt. “Er komen nog steeds mensen voor het eerst dus er kan nooit sprake zijn van gewenning,” aldus van Dam. “Een dappere poging maar dit is het niet,” aldus Remco Heeren van Dorpsvisie.