Search
Close this search box.

Commissie negeert advies college en wil subsidie voor zwembad

Zwembad dreigt kopje onder te gaan
Foto: Pixabay CC0

Tegen de wil van het college in wil de lokale politiek dat het zwembad gemeentelijke steun ontvangt, wat een verhoging van de OZB met zich mee kan brengen.

Advocaat Loe van Erp sprak namens de uitbater van het zwembad in tijdens de speciaal ingelaste vergadering voor commissie burgerzaken. Van Erp was blij met de bevindingen van onderzoeksbureau Synarchis naar het zwembad van Thermae Son, dat grotendeels overeen kwamen met de informatie die eerder door de onderneming ter beschikking is gesteld aan de gemeente. Na de brand in 2001 is het bad, op last van de verzekeringsmaatschappij, in een kleinere vorm herbouwd: één bad is zelfs 30% kleiner dan voor de brand. Het zwembad ondervindt ook last van concurrerende baden in de omgeving, die wel gemeentelijk steun genieten. Het verlies dat de onderneming neemt op het zwembad zal niet tot het einde der tijden duren, waardoor zonder subsidie het zwembad noodgedwongen zal moeten sluiten in 2018.

Alle politieke partijen onderschreven het belang van het zwembad voor het dorp, wat zij in maart ook al unaniem hadden onderschreven. Het onderzoek dat Synarchis heeft gedaan naar het zwembad is voor vele dan ook een bevestiging van hun standpunt. Er is ruimte voor verbetering, wat hoopt biedt om het zwembad weer op de goede weg te krijgen. VVD had moeite met het geven van subsidie aan een private onderneming waarvan het maatschappelijke nut niet aan is getoond in het onderzoek van Synarchis. Ook stelt de partij vraagtekens bij de bezoekersaantallen van 50.000 op jaarbasis, omdat uit deze cijfers niet herleidbaar is hoeveel unieke bezoekers dit betreft.

De fractie van Dorpsbelang is verdeeld over de kwestie. De toon die het college voerde in het advies om subsidie te weigeren vond de partij hard en negatief. In de omgeving is geen enkel zwembad winstgevend en is er geen sprake van een ‘level playing field’ in de markt. Geen subsidie geven aan het zwembad is feitelijk kapitaalvernietiging als het bad hierdoor noodgedwongen moet sluiten en zou het ontslag betekenen voor negen medewerkers van het bedrijf, dat terwijl het bad perfect zou zijn voor Son en Breugel. Het is aan alle partijen om met een voorstel te komen om de subsidie te kunnen financieren zonder hierbij in de rode cijfers te duiken.

Verlies

“Gelukkig is het niet het college dat bepaalt, maar de raad”, zei Johan Bijlsma van PvdA/GroenLinks in reactie op het advies van het college. Burgemeester en wethouders zien geen heil in het overeind houden van het zwembad met subsidiegeld en adviseerde de raad dan ook om vooral geen subsidie te geven. Argumenten die hiervoor aan werden gedragen door het college waren onder andere dat het zwembad een verlies lijdt van 200.000 tot 300.000 euro. Met een subsidie blijft het verlies van het bad dus nog altijd 80.000 tot 180.000 euro, wat de uitbater nu voor zijn rekening neemt. Wie kan garanderen dat de benodigde steun in de toekomst niet groter wordt?

Het college is wel van mening dat het een kwalitatief goed bad is “De kwaliteit van het zwembad staat hierbij niet ter discussie” vertelde wethouder Kees Vortman in reactie op de politieke partijen. Volgens Thermae zijn baden in de omgeving nodig aan vervanging toe door ouderdom, waar een flink prijskaartje aan hangt. Met 120.000 euro subsidie zou het bad een koopje zijn. De subsidie is echter wel een aanslag op de begroting, wat zonder financiele onderbouwing zou zorgen dat de gemeente onder toezicht komt te staan van de provincie. Dorpsbelang en PvdA/GroenLinks zien het verhogen van de OZB als uitkomst voor het begrotingstekort.

Verbeteringen

Sinds de subsidieaanvraag zijn er al diverse verbeteringen doorgevoerd bij het zwembad, een proces dat na de zomer nog meer vorm moet gaan krijgen. Synarchis gaf aan dat een abonnement bij binnenbaden niet gebruikelijk is in de regio en voor incidentele- en recreatieve zwemmers een drempel opwerpt. Ook brengt dit minder inkomsten met zich mee voor frequente zwemmers. Als advies werd dan ook aangedragen om vrij zwemmen toegankelijker te maken met een kaartje voor vijf euro, daar waar drie tot zes euro in de omgeving gehanteerd wordt.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play