Commissie wil traject over bestuurlijke toekomst gewoon doorzetten

Nuenen en de bestuurlijke toekomst
Foto: Ons Son en Breugel

Het leek haast toeval dat de provincie de regie over het proces rondom de bestuurlijke toekomst van Nuenen overnam op de dag dat de commissie Algemene Zaken zou gaan praten over de kwestie.

“We hebben gebluft om te kijken of de provincie echt aan het bluffen was. Wij hebben er nooit in geloofd en de provincie heeft kei hard gezegd ‘het is geen bluf, wij zetten het gewoon door’.” Dit was de harde conclusie die Arno Flapper van de VVD trok na de brief van de provincie Noord-Brabant, waarin de provincie stelde de regie over te nemen over de bestuurlijke toekomst van Nuenen. Omdat de gemeenteraad van Nuenen en de gemeenteraad van Son en Breugel koos om niet vóór 1 juli te reageren op het verzoek van de provincie, moeten zij nu aanschuiven aan een tafel waar ook de provincie zit. De goed geinformeerde Joris van Dam was dan ook niet verrast. “De deadline was geen vriendelijk verzoek.”

Het kan ook geen verrassing zijn dat de provincie dit besluit heeft genomen. In de brief die eind vorig jaar op de deurmat viel van Nuenen en Son en Breugel stond duidelijk dat er vóór 1 juli 2017 een antwoord moet zijn. Dit is door de provincie en D66 gedeputeerde Anne-Marie Spierings meermaals benadrukt. “Als de provincie twee maanden gewacht had, had zij antwoord gehad,” stelde Frans Meulenbroeks van Dorpsvisie die bleef benadrukken dat zelfstandigheid voor de partij en de inwoners van Son en Breugel voorop blijft staan in de discussie. “De kwaliteit vóór tijd heeft ons de regie gekost en dat vind ik jammer,” aldus Camille Limpens van het CDA.

Maar de provincie heeft er geen vertrouwen in. Voorafgaand aan het verzenden van de brief heeft burgemeester Hans Gaillard telefonisch contact gehad met de gedeputeerde. “De provincie heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer regie op het proces. De provincie heeft niet alle vertrouwen dat dit proces tot een conclusie zal leiden. Het motief van Gedeputeerde Staten is niet dat Son en Breugel moet fuseren, Gedeputeerde Staten is van mening dat Nuenen niet zelfstandig voort kan bestaan en wil naar een duurzame, bestuurskrachtige oplossing met draagvlak.”

En dat dit de kern van het verhaal: draagvlak. De provincie gaat om de tafel met Nuenen, Son en Breugel en Eindhoven om te kijken wat de beste oplossing is voor Nuenen. De provincie heeft eerder al aangegeven dat een fusie tussen Nuenen en Son en Breugel de beste optie is, mits er taken afgedragen worden aan Eindhoven. Daar voelde de commissie niets voor, evenals de inwoners van Son en Breugel. En een fusie tussen twee bedpartners waarvan één of beide het niet zien zitten om te fuseren creëert al gelijk een probleem op het gebied van draagvlak.

Betekent dit het einde van de zelfstandigheid van Son en Breugel? Deze vraag kan volgens de provincie pas half februari beantwoord worden als de provincie haar zes maanden durende proces af heeft gerond. Daarna zal de minister van Binnenlandse Zaken zich buigen over het voorstel, waarbij gekeken wordt naar vijf criteria: draagvlak, interne samenhang, bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen en duurzaamheid. Als de minister goedkeuring geeft zal ook de Tweede Kamer zich buigen over het voorstel.

Vooralsnog kiest een nipte meerderheid van de lokale partijen er voor om het ingeslagen traject te blijven volgen. Dit houdt in dat zij in november met een antwoord komen op de brief van de provincie. Hans Gaillard stelde wel hardop dat de partijen zich af moeten vragen hoeveel zin dat heeft. “Is het aflopen van het reguliere proces zinvol?” Blijkbaar wel, want diverse partijen hebben nog geen duidelijk beeld van de drie voorliggende opties (zelfstandig blijven, fuseren met Nuenen of fuseren met Eindhoven). Zo ook voor Elly Brocken van Dorpsbelang. “We moeten blijven kijken naar de feiten.”


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play

Post article

Post article