Search
Close this search box.

Commissie wil verkeersveiligheid als prioriteit nummer één

Commissie wil verkeersveiligheid als prioriteit nummer één
Foto: Google Maps CC0

Het uitvoeringsprogramma mobiliteit wil niet echt opschieten, wat volgens de commissie grondgebiedzaken de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

De dossier staat inmiddels al sinds 2014 op de agenda, onder de vorige portefeuillehouder wethouder Robert Visser. Sindsdien zijn er kleinschalige- en grootschalige verbeteringen geweest zoals de verbouwing van de Rooijseweg, het parkeerverbod in De Bontstraat en het aanpassen van de Bijenlaan. Maar veel knelpunten, voornamelijk op het gebied van verkeersveiligheid, zijn nog niet opgelost. De huidige portefeuillehouder, wethouder Kees Vortman, vroeg dan de commissie grondgebiedzaken om hun prioriteiten aan te geven om deze problemen versneld op te lossen.

Zo wordt er nu het fietspad bij de ovatonde veelvuldig door fietsers tegen de gebruikelijke verkeersstroom gebruikt, waardoor automobilisten verrast kunnen worden. De Eindhovenseweg en de parallelweg ernaast is ook gevaarlijk: er is totaal geen verlichting aanwezig. Hoewel dit een weg is in beheer van Eindhoven, wordt er niets gedaan door hen om de verlichting aan te brengen. De Rooijseweg en zebrapaden in het centrum zijn nu ook nog onverlicht. De oversteek voor fietsers in de Hendrik Veenemanstraat en de Boslaan/Esdoornlaan is onoverzichtelijk, terwijl er te hard gereden wordt. De oversteek op de Bestseweg bij het Oud Meer ligt in handen van de provincie, maar ook hier blijft altijd aandacht voor bestaan. De commissieleden is het ook een doorn in het oog dat er op veel wegen te hard wordt gereden, maar er geen controle is door politie op snelheid op deze wegen.

Wethouder Vortman wil hiermee aan de slag, maar wordt gehinderd door het ontbreken van geld om de benodigde verkeersexperts te kunnen raadplegen. Momenteel is er één specialist in dienst van de gemeente, maar dit is voor het dikke dossier, waar bijvoorbeeld ook de tweede ontsluiting van de A50 op Ekkersrijt fietsdiefstallen in het centrum in zitten, is dat te weinig. De commissie grondgebiedzaken verweet de wethouder dan ook dat hij niet op tijd aan de bel heeft getrokken om te vragen om extra geld.


Lees meer over verkeersveiligheid


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play