Coronamaatregelen gelden toch wel in het gemeentehuis

Het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel in de raadzaal
Foto: Gemeente Son en Breugel
Nieuws

Het was een vreemde gewaarwording in het gemeentehuis: ondanks geldende coronamaatregelen had vrijwel niemand een mondkapje op.

Woensdag 10 november ging de gemeenteraad verder met hun debat over de meerjarenbegroting 2022-2025. Netjes een mondkapje dragen, zoals verzocht bij binnenkomt in het gemeentehuis zoals de toen geldende coronamaatregelen tot opriep, werd echter amper gedaan. Raadsleden, het college van burgemeester en wethouders, ambtenaren van de gemeente en andere aanwezigen: vrijwel niemand hield zich aan de maatregelen.

Navraag bij de bode (die zich netjes aan de geldende maatregelen hield) leerde dat een mondkapje verplicht was als er door het gemeentehuis werd gelopen of daar waar geen anderhalve meter afstand gehouden kon worden. Zo staat het ook op de website van de gemeente. Dat signaal werd niet actief gecommuniceerd.

Advies VNG

Op donderdag, nadat Ons Son en Breugel kritische vragen stelde aan de gemeente over de geldende coronamaatregelen in het gemeentehuis, was het verhaal compleet anders. Raadsleden, het college van burgemeester en wethouders, ambtenaren van de gemeente en andere aanwezigen: vrijwel iedereen had nu wel een mondkapje op.

“Wij hebben advies gevraagd aan de VNG [Vereniging van Nederlandse Gemeenten, red.] en donderdagochtend ook gekregen over hoe om te gaan met de mondkapjesplicht tijdens raadsvergaderingen,” zegt de gemeente. “Dit advies is gisteravond direct ook in de praktijk gebracht tijdens de raadsvergadering.”

Wel mondkapjes voor publiek, niet voor raadsleden

“In het gemeentehuis geldt een mondkapjesverplichting. Tijdens de vergadering is het – voor een goed verloop van de vergadering – voor de raadsleden niet verplicht een mondkapje te dragen. Op het moment dat zij zich verplaatsen is het dragen van een mondkapje wel weer verplicht. Voor het publiek geldt de mondkapjesverplichting tijdens de vergadering wel.”

Maandag 15 november praten de fractieleiders over de nieuwe coronamaatregelen die gelden. Dan wordt ook gekeken of er weer digitaal vergaderd zal gaan worden.

Post article

Post article