Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dassen krijgen veilige oversteek onder de Lieshoutseweg

Dassen krijgen veilige oversteek onder de Lieshoutseweg
Foto: Stichting Dassenwerkgroep Brabant

In de natuurgebieden van Son en Breugel zijn bijzondere dier- en plantensoorten te vinden. De aanwezigheid van de das als beschermde diersoort is de reden voor de aanleg van een faunatunnel voor dassen. De das (Meles Meles) wordt ook wel de Nederlandse panda genoemd: een diersoort die niet gedood, verontrust of anderszins verstoord mag worden.

Oversteken

De das maakt altijd gebruik van vaste verbindingspaden, “wissels” genaamd, en laat zich niet afschrikken door het verkeer. Dit leidt tot grote aantallen verkeersslachtoffers onder de dassen. Het verkeer is doodsoorzaak nummer één onder de Brabantse dassenpopulatie. Op de Lieshoutseweg is zelfs sprake van “black-spots”, plaatsen waar regelmatig dode dassen worden aangetroffen. Door de aanleg van een faunatunnel draagt de gemeente bij aan het behoud en herstel van de dassenpopulatie.

Projectkosten

In overleg met de stichting Dassenwerkgroep Brabant heeft de gemeente een subsidie aan de provincie gevraagd als bijdrage voor de faunatunnel onder de Lieshoutseweg. Met de toegekende subsidie wordt circa 75% van de kosten gedekt. De overige 25% van de totaalkosten wordt betaald door de gemeente. Aangezien er reconstructiewerkzaamheden aan de Lieshoutseweg worden uitgevoerd in oktober 2018 vindt de aanleg van de faunatunnel eerder dan gepland plaats. Nu het wegdek wordt verwijderd kunnen we een faunatunnel graven in plaats van boren. Er is 47.000 euro begroot. Door de werkzaamheden te combineren met de reconstructie van de Lieshoutseweg wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd. Aanvankelijk stond de tunnel gepland in 2019.

Faunatunnel

Door een faunatunnel onder de weg aan te leggen kunnen dassen (maar ook andere kleine dieren) veilig de overkant van de weg bereiken. Rasters en wildroosters voorkomen dat de dieren de rijbaan oversteken en geleiden hen naar de tunnel. Een constructie die blijkt te werken. Op plekken waar de voorzieningen eerder zijn getroffen, zijn geen verkeersslachtoffers onder de dassen meer gesignaleerd. De aanleg van een faunatunnel is een precies klusje; de omwonenden en gebruikers van de aangrenzende grond moeten er namelijk zo min mogelijk last van hebben. Daarnaast verbetert de verkeersveiligheid van de weggebruikers aangezien de dieren via de tunnel gaan oversteken.