De Nieuwe Vloed wil tweekappers inruilen voor starterswoningen

Bouwlocatie De Nieuwe Vloed waar de bouwer toch starterswoningen wil bouwen
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Er waren plannen om acht twee-onder-één-kapwoningen te bouwen in het project De Nieuwe Vloed , maar de ontwikkelaar wil nu toch starterswoningen realiseren. Het bedrijf heeft hiervoor al voorzieningen getroffen en wil nieuwe plannen indienen bij de gemeente.

Op 22 augustus trok raadslid Henk Hulsen (CDA) aan de bel. Omwonenden rondom de nieuwbouwlocatie van de Nieuwe Vloed zagen dat een aannemer bij het nieuwbouwproject niet acht rioleringen aan had gelegd voor de geplande tweekappers aan de Kanaaldijk-Noord, maar achttien. Henk Hulsen: “Er is grondwerk verricht voor achttien rioolaansluitingen. Er kan geen andere conclusie getrokken worden dan dat dat voor rijtjeswoningen is in plaats van de acht tweekappers die er gepland stonden.

“Daarmee denken wij dat er sprake is van een afwijking, een strijdige handeling met het bestemmingsplan. Als dat zo is hoop ik dat er tegen opgetreden wordt en wat ons betreft betekent dat onmiddellijk stil leggen van het bouwplan.”

Risico voor de ondernemer

Meer dan een maand later is er nog altijd wat bedrijvigheid op en rond het terrein van De Nieuwe Vloed. De gemeente is wezen kijken of de bevindingen van Henk Hulsen klopte. “Naar aanleiding van de raadsvragen van raadslid Hulsen is een medewerker van de gemeente ter plaatse gaan kijken,” zegt een woordvoerder van de gemeente. “Daaruit is duidelijk geworden dat de aannemer van de riolering aldaar, vooruitlopend op een wijziging van het ontwikkelplan en (mogelijk ook) van het bestemmingsplan, meteen een aanpassing van de riolering gemaakt heeft voor de beoogde nieuwe situatie met meer aansluitingen.”

“Uiteraard is deze aanpassing voor risico van de initiatiefnemer. Voor het gewijzigde plan zal een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden en zal mogelijk ook het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dit traject is –voor zover ik weet- nog niet gestart.” Volgens de gemeente is het aanleggen van meer rioolaansluitingen niet in strijd met het ontwikkelplan of bestemmingsplan. De bouw hoeft ook niet stilgelegd te worden, omdat er nog niet in strijd met het bestemmingsplan wordt gehandeld.

Van Stiphout

Ons Son en Breugel benaderde de woordvoerder van projectontwikkelaar Van Stiphout. Het bedrijf bevestigt dat er inderdaad gewerkt wordt aan een omschakeling van tweekappers naar starterswoningen. “De rijwoningen zijn allemaal verkocht, van de appartementen zijn alleen de twee studio’s aan de Nieuwstraat nog beschikbaar,” zegt een woordvoerder via een persbericht. “Door veranderingen in de markt en de behoeften van woningzoekenden zijn de tweekappers aan de Kanaaldijk Noord minder in trek. Daarom is Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling met de gemeente Son en Breugel in overleg gegaan om een andere invulling te geven aan dit gedeelte van het project.”

“In plaats van de tweekappers heeft de Rooise ontwikkelaar het voornemen om rijwoningen te realiseren: een blok van negen woningen en een blok van tien woningen. Op dit moment worden de plannen verwerkt in een nieuw bestemmingsplan.”

Geïnteresseerden kunnen zich al in laten schrijven om op de hoogte gehouden te worden. Meer informatie is terug te lezen op de projectwebsite van De Nieuwe Vloed

Post article

Post article