Demissionair minister bekijkt monopoliepositie Rendac op destructiemarkt

Een schoorsteenpijn waar rook uit komt bij Rendac
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Het zou zomaar kunnen dat vanaf 2027 Rendac moet gaan concurreren met nieuwe spelers in de destructiemarkt voor het verwerken van kadavers.

Rendac is het enige destructiebedrijf dat in heel Nederland kadavers mag verwerken. Dit is bij wet verankerd, daardoor het bedrijf feitelijk een wettelijk vastgelegde monopoliepositie heeft. Demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten (ChristenUnie) gaat volgens het Algemeen Dagblad bekijken of de destructiemarkt opnieuw geordend kan worden.

In een rapport van bureau Rebel uit 2020 werd duidelijk dat er een ander bedrijf mogelijk toe wil treden tot de destructiemarkt. De partij is volgens het onderzoek in staat op grote schaal destructiewerkzaamheden te doen. Met een grote industriële vergister kunnen zij met kadavers biogas opwekken. Het ministerie is naar aanleiding van dit rapport een onderzoek gestart naar de destructiemarkt, maar heeft meer tijd nodig deze af te ronden. Dat liet de minister aan de Tweede Kamer weten.

Strenge eisen

Om de destructiemarkt te openen, is een wetswijziging nodig. Aan nieuwe toetreders worden strenge eisen gesteld qua milieu en hygiëne. Het openen van de markt mag niet leiden tot minder snel, minder accuraat en lagere hygiëne-eisen voor het transporteren van kadavers. Meer diversiteit in de markt kan niet alleen bij normale omstandigheden, maar ook bij grootschalige uitbraak van (dieren)ziektes zorgen voor meer opties.

Of het openen van de destructiemarkt zal leiden tot lagere prijzen is nog maar de vraag. Het ministerie bepaalt de tarieven, op basis van gegevens van Rendac. Rendac heeft in de afgelopen maanden een nieuwe overeenkomst met het ministerie gesloten voor een periode van vijf jaar. In 2027 zou theoretisch de markt open worden gezet als bedrijven kunnen voldoen aan de eisen.

Post article

Post article