Deze bomen moeten wijken voor nieuwe sporthal in Breugel

De elf bomen bij sporthal de Bongerd die gekapt gaan worden
Foto: Ons Son en Breugel

Om ruimte te maken voor de nieuwe sporthal in Breugel, moeten enkele bomen gekapt worden. De gemeente heeft zichzelf hiervoor een kapvergunning verleend.

In totaal moeten elf bomen tegen de vlakte. Oorspronkelijk was de aanvraag voor de kap van twaalf bomen, maar bij onderzoek kwam de gemeente tot de conclusie dat er al één boom verdwenen was.

De bomen aan de zijde van de Astroïdelaan staan te dicht tegen de nieuw geplande sportvoorziening volgens de gemeente. Om ruimte te maken voor de nieuwbouw (die dit jaar nog moet beginnen) moet gebouwd gaan worden op de huidige parkeerplaats. De bomen die gekapt moeten worden grenzen direct aan deze parkeerplaats.

Herplant

Ondanks het verdwijnen van het hout, blijft er een groene buffer bestaan. De bomen tussen het fietspad en de rijweg aan de Astroïdelaan blijven bespaard. Er wordt volgens de gemeente niet onnodig gekapt.

Door de kap kan de nieuwe sporthal zo gepositioneerd worden, dat het houthakkersbosje behouden kan blijven. Ook is de gemeente verplicht om nieuwe bomen te planten (zogenaamde ‘herplant’) ergens in het plangebied van het centrum van Breugel. Waar dit precies zal zijn, is nog niet duidelijk.

Post article

Post article