Deze straten krijgen in 2020 onderhoud aan wegen, fietspaden en stoepen

Een stoep in onderhoud
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

De gemeente Son en Breugel gaat volgend jaar aan de slag met ruim achttien straten om onderhoud te plegen aan stoepen, wegen en fietspaden. Ook worden er fietspaden aangelegd. Dat is terug te lezen in de meerjarenbegroting 2020-2023 van de gemeente.

De gemeente is in 2017 begonnen met het opwaarderen van de stoepen in Son en Breugel. Stoepen moeten minimaal onderhoudsniveau B krijgen, daar waar A+ het hoogste niveau is. Voor overige verhardingen (zoals fietspaden en wegen) wordt niveau C als uitgangspunten genomen, wat staat voor het minimale veilige onderhoudsniveau. De gemeente heeft speciale aandacht voor verhardingen rondom het centrum en zorginstellingen, zodat minder validen en ouderen veilig de stoep op kunnen.

Iedere twee jaar wordt er een inspectie gehouden om de toestand van de bestrating te inventariseren. Voorafgaand aan de uitvoering van het onderhoud, inventariseert de gemeente samen met de omgeving, interne organisatie en andere belanghebbenden wat de aandachtspunten en wensen zijn. Dit doen ze door inloopbijeenkomsten, buurtschouwen of enquêtes te organiseren.

Op basis van de laatste inspectie (uit 2019) is gebleken dat de volgende straten in 2020 onderhoud nodig hebben:

 • Plesmanlaan
 • Kanaaldijk Noord (rijbaan)
 • Sonniuswijk
 • Appenijnenlaan
 • Ardennenlaan
 • Australiëlaan
 • Juralaan
 • Pyreneënlaan
 • Peellaan
 • Oderlaan
 • Stokroosstraat
 • Vlielandlaan

In 2020 worden ook fietsverbindingen aangelegd of krijgen deze onderhoud. Zo komt er onderhoud aan de fietsverbinding Dommelpas/Doormanlaan/Van Gentlaan/Tweelingenlaan (inclusief fietsstraat in de Doormanlaan) en het fietspad tussen de Meijerijlaan en Elbelaan (als onderdeel van de revitalisatie van de sloot). Langs het Wilhelminakanaal, ter hoogte van Rhenus 1 tot aan brug Houtens, komt een nieuwe fietsverbinding.

Post article

Post article