Search
Close this search box.

Discussie over ontwerp MFA slechts voor de bühne

Discussie over ontwerp MFA slechts voor de bühne
Foto: Ons Son en Breugel

De gustibus non est disputandum, over smaak valt niet te twisten. Dat blijkt maar weer nu wethouder Visser op eigen houtje beslissingen maakt over het ontwerp van het MFA.

Leden van de commissie grondgebiedzaken waren op 20 april bijgepraat over het ontwerp van de multifunctionele accommodatie. Tijdens de informatieve sessie werd uitgebreid stilgestaan bij de totstandkoming van het ontwerp, waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn in het ontwerp en werden vragen geïnventariseerd ter beantwoording voor de voorzetting van de commissievergadering op 10 mei.

Voor coalitiepartijen bleek alles bij de voorzetting van de vergadering klip en klaar. Zelfs VVD kwam onverwachts met een complete ommezwaai en vonden het voorlopig ontwerp nu wél mooi, daar waar ze op 20 april nog “geschrokken” waren van de voorlopige plannen. Volgens Marco Pulles van de VVD heeft “kwaliteit tijd nodig om te groeien.”

Voor de oppositiepartijen CDA en Dorpsvisie was de informatie en beantwoording van vragen toch iets minder duidelijk. Er moest een akkoord gegeven worden over het voorlopige ontwerp inclusief indeling, hoofdopzet van de gevels, de kleurstelling en het college bevoegdheid geven om de architect opdracht te geven een definitief ontwerp te maken. Een beslissing met veel haken en ogen, want in de woorden van Camille Limpens gaat het MFA “steeds verder de fuik in” en worden veel impliciete besluiten genomen.

Het was voor beide partijen ook niet helder wat de consequenties waren mocht de commissie grondgebiedzaken instemmen met het voorlopig ontwerp. Straks tovert wethouder Visser het besluit om de grond onder de kerk aan te kopen uit zijn hoge hoed, gezien de commissieleden akkoord gaan met het voorlopig ontwerp en dus ook dat hiervoor een gedeelte van de grond onder de kerk nodig is. Een dergelijke beslissing ligt in ieder geval in de lijn der verwachting, een lijn die de wethouder zelf heeft geschept.

Inspraak ter kennisgeving

Tussen de commissievergaderingen van 20 april en 10 mei werd getracht de inwoners van Son en Breugel warm te maken voor het ontwerp van het MFA. Tijdens een tweetal mager bezochte inloopavonden op 28 april en 3 mei in het Vestzaktheater konden mensen die zich geroepen voelden komen kijken naar de ontwerpen. Ook konden toekomstige gebruikers, leden van het supervisieteam, de architect en de wethouder ondervraagd worden over het nieuwe gebouw. Via formulieren was het mogelijk om je mening over het voorlopige ontwerp te kunnen geven, wat ter kennisgeving meegenomen zou worden in het definitieve ontwerp.

Maar de formulieren waarop inwoners hun mening over het voorlopige ontwerp ter kennisgeving mee konden geven blijkt nu oud papier, gezien wethouder Robert Visser tijdens de commissievergadering toe moest geven dat hij de architect al de opdracht had gegeven door te gaan met de ontwikkeling van het definitieve ontwerp nog voordat de commissie goed en wel het voorlopige ontwerp goed kon keuren.

Volgens de wethouder kon het definitieve ontwerp zelfs al binnen twee dagen af zijn en vóór de raadsvergadering van 18 mei ter goedkeuring worden voorgelegd. Dit alles in naam van snelheid. Aan de gezichten van Remco Heeren van Dorpsvisie en Camille Limpens van CDA was duidelijk af te lezen dat het een totaal onverwachte wending was in het MFA debat, terwijl de coalitiepartijen hier minder moeite mee leken te hebben.

Hiermee begeeft de wethouder zich op glad ijs en daar is hij zich ook van bewust. Wethouders zijn om kleinere wissewasjes vertrokken met een motie van wantrouwen. Maar mocht het zover komen, dan nog heeft de wethouder niets te vrezen gezien de onvoorwaardelijke steun die Visser geniet van de coalitiepartijen.


Lees meer over het MFA


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play