Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dit is wat het Son en Breugel Panel vindt van het MFA

son en breugel panel nuenen mfa
Foto: Ons Son en Breugel

Hier zijn ze dan: de eerste resultaten van het Son en Breugel Panel.

We vroegen onze panelleden om een vragenlijst in te vullen omtrent het MFA. De vragen bestonden uit algemene vragen, vragen die specifiek ingingen op enkele discussiepunten alsmede vragen die ingezonden waren door politieke partijen op verzoek van Ons Son en Breugel. VVD, D66 en Dorpsvisie brachten vragen in, terwijl Dorpsbelang, PvdA/GroenLinks en CDA niet reageerden op ons verzoek.

De vragenlijst is verzonden naar 54 leden, waarvan 31 voor de deadline gereageerd hadden. Het invullen van de enquête verliep volledig anoniem. Na afloop vroegen we de panelleden om een inhoudelijke reactie, een reactie op de enquête en onze enquête een cijfer te geven. Met trots mogen wij zeggen dat de enquête met een 7,3 gemiddeld werd beoordeeld. Niet slecht voor een eerste keer, al zeggen we het zelf.

De belangrijkste conclusies

Het panel bestaat uit een diverse groep mensen, dat blijkt wel uit de cijfers. Op de vraag of er behoefte is aan een MFA, antwoordde 55% met ‘nee’ en 45% met ‘ja’. Verrassend, gezien de geluiden in het dorp.

Waar de panelleden allemaal mee eens waren, was dat accomodaties als Braeklant en de Boerderij niet opgeheven hoeven worden als het MFA er staat. Ook vonden alle respondenten dat er meer inspraak moet komen, bijvoorbeeld door inspraakavonden of een enquête. Bijna iedereen vond dat de politiek in Son en Breugel niet voldoende luisterde naar de inwoners van Son en Breugel, want slechts eentje vond dat wel. Ouch, dat moet pijn doen.

Maar de panelleden vonden niet alleen dat de politiek niet voldoende luisterde, ook vindt 74% dat de schop niet voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de grond in moet. 87% vindt zelfs dat er helemaal niet gebouwd moet worden als er geen draagvlak is in de samenleving.

Hoe moet het MFA eruit komen zien?

Nieuwbouw of toch hergebruik van de kerk? 74% ziet verbouw en huisvesting in de kerk zitten, met nog eens 13% die voor behoud is van de voorgevel met daarachter nieuwbouw. Slechts 2% is voor nieuwbouw, op de parkeerplaats of de oude pastorie. Zolang het er maar karakteristiek (74%) uit ziet of als alternatief in de stijl is van de oude kerk (16%).

71% ziet in twee bouwlagen het maximale. Als het gebouw maar geschikt is voor muziekoptredens/concerten (84%), theatervoorstellingen (81%), cursussen (77%) en een bibliotheek (68%).

Het lot van de kerk

Of het kerkgebouw moet blijven staan als er toch nieuwbouw komt, heerst veel verdeeldheid. Het kamp dat de kerk graag behouden ziet, is met 52% net koploper. Mocht het gebouw blijven staan, dan zien de meeste panelleden het liefst een zalen/congrescentrum verrijzen in de kerk. Ook werd een soort Strijp-S achtige constructie geopperd voor creatievelingen en starters.

87% van de ondervraagden vindt in ieder geval dat de kerk geschikt is voor het huisvesten van het MFA. 65% vond het geen probleem dat het oude gebouw niet duurzaam of klimaatneutraal te krijgen zou zijn.

De meningen

Natuurlijk gaven we onze panelleden de mogelijkheid om hun mening te geven over de hele discussie. De meeste waren niet te spreken over de gang van zaken. Een panellid sprak schande: “Er wordt erg weinig naar de mening van burgers geluisterd, het lijkt meer een prestige-kwestie voor enkele raadsleden te worden! Dit alles er even doordrukken voor nieuwe verkiezingen, schande!”

Een ander lid vroeg om meer inspraak: “Zoals het nu gaat lijkt het op doordrukken van de wethouder. Geen inspraak o.i.d., dictatoriaal gedrag.”

Een ander geluid komt van dit anonieme panellid, die het burgerinitiatief van Gerard Swinkels niet steunt: “1300 inwoners die een petitie steunen is NIET VEEL op een totaal van bijna 12.000 stemgerechtigden, met andere woorden BELACHELIJK dat er gehoor aan is gegeven!”

Dit panellid blijft met beide benen op de grond staan: “Weet zeker of een MFA wel echt noodzakelijk is. Bij voorkeur het kerkgebouw laten staan en nu het bisdom heeft aangegeven dat het waarschijnlijk ingezet kan worden voor andere doelen altijd doen. Zorg dat het centrum groener wordt en niet nog meer bebouwd. En als er zowel een MFA als het Vestzaktheater blijft, kijk dan hoe deze gekoppeld kunnen worden. Zowel fysiek als misschien organisatorisch, dit i.v.m. mogelijke kostenbesparingen.”

De politiek

De cijfers liegen er niet om: de panelleden zijn niet te spreken over de politieke afhandeling van het MFA. We vroegen de politieke partijen in de gemeenteraad van Son en Breugel om een reactie.

Remco Heeren van Dorpsvisie reageerde als enige: “Ik ben niet verrast door uw uitslag. Als raadslid voor DorpsVisie pleit ik al langer voor een breder onderzoek en voor deelname vanuit de samenleving. Ik voel mij dan ook nog meer gesterkt door uw bevindingen. Echter hoop ik dat de overige fracties deze gegevens en conclusies gaan delen. Ik verwacht echter dat er wel weer dat ook uw moeite weggewuifd zal worden onder het mom van: geen representatief onderzoek enz. Zoals dat destijds ook bij het onderzoek van Forum is gedaan.”

Zelf lid worden van het Son en Breugel Panel?

Lees de gehele onderzoeksresultaten:

 • Is er in jouw ogen behoefte aan een multifunctionele accommodatie (MFA)?

vraag1

 • Welke van de onderstaande opties voor het MFA lijkt jou het beste?

vraag2

 • Wat zou er in jouw ogen allemaal te doen kunnen zijn in het MFA?

vraag3

 • Moeten verenigingen, stichtingen en andere verplicht verhuizen naar het MFA?

vraag4

 • Moeten accomodaties zoals Braecklant en de Boerderij worden opgeheven als het MFA er komt?

vraag5

 • De politiek wil op de parkeerplaats bouwen om het plein te “omlijsten” en het plein intiemer en gezelliger te maken. Wat zou jij doen met de huidige parkeerplaats?

vraag6

 • Vind je dat de politiek voldoende luistert naar de inwoners van Son en Breugel in de kwestie MFA?

vraag7

 • Hoe kan de politiek het beste draagvlak in de samenleving meten?

vraag8

 • Wil jij meer inspraak middels bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten of een gemeentelijke enquête over het MFA?

vraag9

 • Moet er bij onvoldoende draagvlak binnen de samenleving toch een MFA gebouwd worden?

vraag10

 • Moet de keuze voor het MFA gemaakt worden voordat er een gedegen financiële onderbouwing is?

vraag11

 • Moet de bouw van het MFA beginnen vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2018?

vraag12

 • Als er nieuwbouw komt voor het MFA, welke locatie is dan in jouw ogen het meest geschikt?

vraag13

 • Hoe moet nieuwbouw van het MFA er uit komen zien?

vraag14

 • Hoeveel bouwlagen mag nieuwbouw maximaal hebben?

vraag15

 • Moet het kerkgebouw behouden blijven, ongeacht of er een MFA (in) komt of niet?

vraag16

 • Welke onderdelen wegen het zwaarst bij je beslissing of het kerkgebouw bewaard of gesloopt moet worden?

vraag17

 • Is de kerk in jouw ogen een geschikte locatie voor het MFA?

vraag18

 • Door de constructie en gebruikte materialen van de kerk is het moeilijk het gebouw duurzaam of zelfs klimaatneutraal te krijgen. Is dit een probleem?

vraag19

 • Moet er in de kerk een ruimte komen waar parochianen toch samen kunnen komen na de eventuele verbouwing?

vraag20

 • Wat is een eventuele andere bestemming voor de kerk, mocht deze behouden blijven en geen MFA huisvesten?

vraag21

 • Vind je het een goede idee om de bibliotheek het MFA te laten beheren?

vraag22

 • Moet het MFA 24 uur per dag, zeven dagen in de week open/toegankelijk zijn?

vraag23

 • Mag het Kerkplein gebruikt worden als terras?

vraag24

 • Moet de horeca in het MFA commercieel geëxploiteerd worden?

vraag25