Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dit moet er veranderen om het CMD privacy vriendelijker te maken

Het Vestzak naast het nieuwe dorpshuis
Foto: Ons Son en Breugel

De gemeente maakt werk van het verbeteren van het CMD, om een bezoekje privacy vriendelijker en toegankelijker te maken.

Er was behoorlijk wat aan te merken op de privacy vriendelijkheid van het CMD in het dorpshuis. Dat blijkt uit een conceptnotitie over de huisvesting van het CMD. In de kantoortuin op de eerste etage zijn acht werkplekken aanwezig waar de netwerkpartners (LEV en Lumens) hun werkzaamheden verrichten. Er wordt overlegd, getelefoneerd en achter de computer gewerkt. Ook zijn er drie flexplekken die door iedereen gebruikt kan worden. Er zijn twee besloten werkruimten voor medewerkers van het CMD.

Gelet op de aard van de werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening en jeugdhulp) is de informatie waarmee gewerkt wordt veelal vertrouwelijk. De werkplekken grenzen aan het openbaar gedeelte van het dorpshuis, waardoor dagelijks meerdere bezoekers passeren. Het risico is aanwezig dat passerende bezoekers in aanraking komen met vertrouwelijke of privacygevoelige informatie.

Privacy en veiligheid

Uit de gesprekken met de medewerkers van het CMD blijkt dat de privacy van cliënten in de huidige situatie onvoldoende gewaarborgd kan worden. Bezoekers liepen zonder afspraak langs de werkplekken in de kantoortuin en begaven zich soms in de werkruimten van de CMD-medewerkers waarbij het niet uit te sluiten was dat men privacygevoelige informatie mee zou krijgen door op schermen te kijken of mee te luisteren tijdens gesprekken. Dit gebeurde soms tussen de vijf en tien keer per dag.

Ook ervaarden medewerkers onveiligheid, vooral in één van de overlegruimtes waar ook muziekinstrumenten opgeslagen zijn. Er zou met de muziekinstrumenten gegooid of geslagen kunnen worden. Medewerkers hadden op het moment van het opmaken van de conceptnotitie nog niet de beschikking over een noodknop om alarm te kunnen slaan.

Verbeteringen

De eerste tekenen van verbeteringen van het CMD zijn al zichtbaar. Zo is er recentelijk een baliemeubel geplaatst waar mensen zich aan kunnen melden. Op de balie bevindt zich een bel om een medewerker op te roepen, die bezoekers begeleidt naar de juiste ruimte. Zo wordt er een fysieke afscheiding gemaakt tussen het openbare gedeelte en het CMD gedeelte van het dorpshuis. Ook moeten deuren gesloten worden om het geluidsniveau binnen de norm te houden. Om veilig te kunnen vluchten worden de kantoren anders ingedeeld met minder werkplekken.

Voor afspraken wordt zo veel mogelijk gestreefd naar gespreken buiten het openbare gedeelte van het dorpshuis, bijvoorbeeld thuis bij de cliënt, in een gereserveerde ruimte of het gemeentehuis. De noodknop is inmiddels geplaatst, zodat medewerkers alarm kunnen slaan in geval van nood. Ook zijn er meer spreekkamers beschikbaar om persoonlijke gesprekken te voeren. Onderzocht wordt of de functionaliteit van het dorpshuis voor het CMD geoptimaliseerd kan worden.

Stiltecabines

De toegang tot de werkruimten het dorpshuis is ook een knelpunt. De beheerder of één van de medewerkers (die als enige de sleutel heeft) opent de voordeur maar is meestal vanaf 09:00 uur aanwezig. Een oplossing werd gevonden in het uitdelen van meer sleutels, maar medewerkers haakten af toen getekend moest worden voor persoonlijke aansprakelijkheid. Door aansprakelijkheid over te hevelen naar de werkgever is daar ook een oplossing voor gevonden.

Om privacygevoelige telefoongesprekken te plegen, wil de gemeente een stiltecabines aanschaffen. Een stiltecabine zijn één- of meerpersoons verplaatsbare cabines, voorzien van licht, ventilatie en stroom. Deze cabines zijn niet volledig geluiddicht maar zorgen wel voor een acceptabel geluidsniveau op de werkplek. Hier kan ook rustig in gewerkt worden. De gemeente gaat hiervoor in gesprek met de medewerkers en de architect voordat hier een definitief besluit over wordt genomen.

Volledige privacy

De gemeente is zich bewust dat 100% privacy niet gewaarborgd kan worden. Het gevoel van bekeken worden door via de voordeur naar het CMD te lopen stond altijd hoog op de agenda toen het groene licht gegeven moest worden voor de bouw. Op vragen van Voor U over de meermaals besproken zijingang voor CMD bezoekers werd negatief geantwoord. “In de huidige opzet en inrichting van het Dommelhuis is het niet mogelijk om een ingang te creëren waarmee inwoners in volledige privacy het CMD kunnen bezoeken.”

De verbeterpunten vloeien voort uit een onafhankelijk onderzoek van de rekenkamercommissie. Vanavond praat de gemeenteraad in een oordeelsvormende sessie over de knelpunten van het CMD in het dorpshuis. Het complete actieplan/plan van aanpak wordt eind maart opgeleverd en gedeeld met de gemeenteraad. Dan wordt het verdere traject besproken. Per kwartaal wordt de gemeenteraad dan op de hoogte gehouden van de vorderingen.