Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dit zijn de kosten voor het raadgevend referendum in Son en Breugel

referendum
Foto: Pixabay CC0

Op 6 april kunnen we naar de stembus voor het raadgevend referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne. Zijn drie stembureaus in Son en Breugel genoeg?

Bij navraag door Ons Son en Breugel blijkt wat de totale kosten zijn voor het organiseren van het raadgevend referendum in Son en Breugel. De gemeente schat de totale kosten op 31.856 euro, waarbij 14.000 komt uit het gemeentefonds en de overige kosten worden verwerkt in de post ‘eenmalige onvoorziene kosten’. 700 euro is gereserveerd voor personele kosten.

Van de pakweg 30.000 euro is 3.000 euro voor het openen van de drie stembureaus. De kosten zijn onder andere de huurvergoeding voor een stembureau, de vergoedingen voor de stembureauleden, de catering ten behoeve van de stembureauleden en de aan te schaffen materialen die in het stembureau nodig zijn. Per stembureau is dus ongeveer € 1.000 euro nodig.

De overige 27.000 euro is voor nodig voor onder andere ‘de softwarelicenties van de landelijke verkiezingssoftware, de ondersteuning door de landelijke helpdesk, het laten drukken van stembiljetten en tijdelijke capaciteit voor het organiseren van de verkiezingen’.

Nu deze cijfers bekend zijn rest de vraag: is de negatieve verslaglegging rondom het aantal stembureaus in Son en Breugel het waard om ongeveer 7.000 euro te besparen? Als we de cijfers van de meest recente verkiezing erbij pakken en het advies van de Kiesraad, kan het openen van slechts drie stembureaus voor problemen gaan zorgen.

Son en Breugel had tijdens de verkiezingen van 2015 12.445 kiesgerechtigde inwoners met een opkomst van 52,6% (op basis van cijfers van het NOS). Bij het openen van drie stembureaus komt dat neer op 4.000 stemgerechtigden per stembureau. De Kiesraad heeft landelijk het advies gegeven om per 1200 stemgerechtigden één stembrueau te openen, waarbij nu landelijk het gemiddelde ligt op 1500 stemgerechtigden. Op basis van deze cijfers zijn er ruim drie maal zoveel stemgerechtigden per stembureau dan geadviseerd. Zou de gemeente vasthouden aan de gebruikelijke tien stembureaus, dan volgen zijn het advies van de Kiesraad.

De gemeente heeft naar eigen zeggen navraag gedaan bij de Kiesraad. De Kiesraad heeft aangegeven dat de wet de mogelijkheid geeft om één of meer stembureaus open te stellen en dat die afweging in de lokale situatie het beste door de gemeente zelf gemaakt kan worden. Portefeuillehouder Hans Gaillard verwacht een lagere opkomst zonder dit te onderbouwen en oordeelt dat drie stembureaus voldoende is voor het hele dorp.

Mocht je op 6 april willen stemmen tijdens het raadgevend referendum, dan heeft de gemeente de volgende stembureaus geopend:

  • Gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Son)
  • De Boerderij (Leeuwstraat 2 in Breugel)
  • Basisschool de Bloktempel (Ijssellaan 6 in Son)

Indien je niet in staat bent om te stemmen, is het mogelijk iemand anders een volmacht te geven. Hiervoor is een speciaal volmachtformulier verkrijgbaar bij de afdeling Dienstverlening op het gemeentehuis. Bij een onderhandse volmacht draag je je stempas aan een andere persoon over, vullen beide stemmers de achterzijde van de stempas in en geeft de gemachtigde naast je stempas een kopie van uw legitimatiebewijs. Meer informatie over het overdragen van een stem kan je vinden in de bekendmakingen van de gemeente week 7.

Update

De gemeente heeft in haar communicatie het extra geld dat beschikbaar is gesteld door de overheid niet meegerekend. Op 12 januari besloot de tweede kamer 10 miljoen euro extra uit te trekken, waarvan gemeente Son en Breugel 7.000 euro krijgt. De totale bijdrage van de overheid is dus 21.000 euro.

Lees ook