Doet jouw (nieuwe) politieke partij mee aan de gemeenteraadsverkiezing?

Stembus voor een referendum en een stembus voor de gemeenteraadsverkiezing
Foto: Ons Son en Breugel

Worden de zetels de komende gemeenteraadsverkiezing verdeeld over de huidige zeven politieke partijen, of melden nieuwe partijen zich aan?

Son en Breugel gaat 16 maart naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezing. Mogelijk wordt dit, net als bij de Tweede Kamerverkiezing, uitgesmeerd over meerdere dagen. De kiesgerechtigde inwoners van Son en Breugel mogen dan stemmen wie zij in de gemeenteraad willen hebben. De raadsleden die in de gemeenteraad gestemd worden, zullen dan namens de inwoners de komende vier jaar Son en Breugel richting geven.

De gemeenteraad in Son en Breugel telt op dit moment zeventien zetels verdeeld over zeven partijen. Dorpsvisie (vier zetels), CDA (drie zetels), VVD (drie zetels), PvdA/GroenLinks (twee zetels), Dorpsbelang (twee zetels), Voor U (twee zetels) en D66 (één zetel). Het aantal zetels blijft bij de verkiezing hetzelfde, maar welke partijen voldoende zetels halen en hoeveel bepalen de inwoners. En er is altijd ruimte voor nieuwe ideeën, invalshoeken, stemmen en meningen.

Doet jouw partij ook mee?

Natuurlijk kunnen geïnteresseerden zich aansluiten bij de gevestigde partijen. Maar het is ook mogelijk een eigen partij op te richten of een lokale afvaardiging te vormen van een provinciale- of landelijke partij. Het is daarbij van belang dat de partijnaam uiterlijk 20 december 2021 bekend is bij de gemeente, zodat de partij meegenomen kan worden in het traject voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022.

Wil je als politieke partij een verzoek om registratie indienen, dan:

  • print je het formulier ‘Verzoek tot registratie van een aanduiding’
  • vul je het formulier in en onderteken je het
  • maak je daarna een afspraak met het projectteam Verkiezingen voor het inleveren van de stukken. Het team is te bereiken via verkiezingen@dienstdommelvallei.nl

Partijen die nieuw zijn of nog geen naam hebben moeten ten minste tien ondersteuningsverklaringen hebben van kiezers. Zorg ook dat kandidaten tijdig gecontroleerd zijn door het centraal stembureau van Dienst Dommelvallei, voordat de kandidatenlijsten ingeleverd worden.

Nieuwsgierig geworden?

Wie meer informatie wil en een duidelijke tijdslijn van het aanmeldingstraject, kijk dan op de website van de gemeente. 4 februari 2022 is dan duidelijk of er weer zeven gevestigde partijen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing, of dat Son en Breugel nieuwkomers gaat verwelkomen. Mocht je nog vragen hebben, kijk dan ook op de website van de gemeente, de website van de Kiesraad of neem contact op met het centraal van Dienst Dommelvallei.

En doet jouw partij mee, dan komt Ons Son en Breugel graag in contact. Jouw partij kan immers niet ontbreken in de Ons Stemhulp.

Post article

Post article