Zoek
Sluit dit zoekvak.

Doorbraak in woningbouwafspraken Stedelijk Gebied

Doorbraak in woningbouwafspraken Stedelijk Gebied
Foto: Pixabay CC0

De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hebben een doorbraak bereikt in een lang gevoerde discussie over de woningbouw.

Dat blijkt uit het Afsprakenkader Wonen 2017, dat deze week is afgerond. Met daarin afspraken over het bouwen van voldoende woningen en over de kwaliteit daarvan. Daarbij gaan de gemeenten er bovendien voor zorgen dat bouwlocaties elkaar versterken in plaats van beconcurreren, vanuit de overtuiging dat daarmee zowel de gezamenlijke als lokale belangen zijn gediend. Voor negen grote bouwlocaties zijn nog nadere afspraken nodig; die worden het komend half jaar uitgewerkt. Niet eerder werden zulke vergaande woningbouwafspraken gemaakt tussen gemeenten in dit gebied.

In de afspraken staan maatregelen en plannen om voldoende woningen te realiseren voor het opvangen van de groei van de bevolking. De gemeenten willen startende huishoudens voldoende en betaalbare woonruimte bieden, doorstromers vasthouden in de regio en daarnaast ook instromers aantrekken. Dat betekent ruim baan voor nieuwe bouwplannen op inbreidingslocaties en voor herstructurering en transformatie van bestaande bouw. Het ontwikkelen van nieuwe uitleglocaties buiten bestaand stedelijk gebied heeft geen prioriteit.

Maar er is ook een kwaliteitsslag nodig: een aanbod van aantrekkelijke, unieke, toonaangevende, innovatieve en gevarieerde woonmilieus. Deze dubbele doelstelling (kwantiteit en kwaliteit) is de basis voor de nu gemaakte woningbouwafspraken.

Negen locaties onder de loep

Om de vraag en het aanbod op de woningmarkt op elkaar aan te laten sluiten is geen makkelijke opgave, alleen al omdat er op sommige plaatsen al flinke investeringen zijn gedaan. Negen grote bouwlocaties worden de komende maanden nog goed onder de loep genomen, om die beter te kunnen profileren, positioneren en faseren. Dat gebeurt zoveel mogelijk binnen de huidige financiële kaders. Bij de uitwerking worden ook de provincie, grondeigenaren en ontwikkelaars betrokken. Het is de bedoeling om daarover eind dit jaar in de verschillende gemeenteraden knopen door te hakken.

De afspraken zijn tot stand gekomen in het portefeuillehoudersoverleg Wonen van het SGE. Voorzitter daarvan is Frans Stienen, wethouder in Helmond. “De economie in de Brainport- regio groeit al jaren harder dan het landelijk gemiddelde, wat zorgt voor extra werkgelegenheid. Veel mensen willen zich daarom vestigen in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Met de nu gemaakte afspraken zorgen we voor een veel beter aanbod waarin we elkaar als gemeenten niet beconcurreren maar juist versterken.”

De afspraken zijn vandaag in het Regionaal Ruimtelijk Overleg tussen gemeenten en provincie bekrachtigd.

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play