Zoek
Sluit dit zoekvak.

Doorpakken Wonen hard aan het werk voor begeleid wonen

Foto: Pexels CC0

Om (jonge) mensen met een beperking zo goed mogelijk te laten participeren (wonen, werken, sporten en vrije tijdbesteding) in Son en Breugel, wordt er een passend aanbod gerealiseerd van wonen met ondersteuning en eventueel zorg. De doelgroep betreft inwoners uit Son en Breugel.

Het initiatief hiertoe wordt genomen door de werkgroep Doorpakken Wonen. De werkgroep bestaat uit betrokken inwoners, maatschappelijke organisaties, wooncorporatie ’thuis en de gemeente. Sinds de start in december 2015 heeft Doorpakken Wonen hard gewerkt om de woonwens, kwantitatief en kwalitatief, in kaart te brengen. Daarnaast is een blauwdruk uitgewerkt om deze woonwens te kunnen realiseren.

Woonwens en woonplannen

Zorgbehoefte

De werkgroep onderscheidt (grofweg) 3 doelgroepen naar zorgzwaarte

  1. Zelfstandig wonen: begeleiding op afroep, variabele uren, verschillende per inwoner. Doelgroep voornamelijk mensen met ASS, normaal ontwikkelingsniveau;
  2. Begeleid (beschermd) wonen: 12 (tot 24-uurs) begeleiding;
  3. Beschermd wonen: 24-uurs verzorging en ondersteuning.

Woonbehoefte kwantitatief

Ruim 75 serieuze kandidaten met een dringende woonwens, korte tot middellange termijn, staan bij Doorpakken Wonen aangemeld. Ook een inschatting van het aantal jongere kinderen, die in de toekomst willen gaan wonen, is opgenomen.

Woonplannen

Een uitgangspunt van de werkgroep is om zoveel mogelijk gewoon participeren in het dorp te bevorderen. Dit betekent geen grote concentratie van onze gehele doelgroep, maar kleinere clusters naast, of als onderdeel van, reguliere woonvormen. Gezien de grote behoefte aan wonen met zorg zijn daarom meerdere locaties nodig.

Er zijn een viertal locaties, centraal in het dorp, geselecteerd of in onderzoek waar onze woonplannen gerealiseerd zouden kunnen worden. Enkele van deze locaties zijn de plannen voor meerdere doelgroepen.

  • Project 1:

9 wooneenheden voor de doelgroep begeleid ‘zelfstandig’ wonen met een gemeenschappelijke ruimte voor ontmoeting en begeleiding. Locatie: Heistraat, centrum van Son, totale locatie bestaat uit 25 wooneenheden. Oplevering november 2017.

  • Project 2:

Ongeveer 10 wooneenheden voor de doelgroep ‘zelfstandig’ wonen, Kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimte in locatie 1 (750 meter). Locatie: hoek Molenstraat/Nieuwstraat, totale locatie bestaat uit 30 wooneenheden. Oplevering media 2018.

  • Project 3:

Ongeveer 20/25 wooneenheden voor de doelgroepen bescherm en begeleid wonen (12- tot 24-uurs begeleiding). Locatie nog niet bepaald. Voorkeur van werkgroep: dorpskern, rustige locatie, niet te ver van het centrum. Oplevering 2019/2020.

  • Project 4:

In het centrumplan van Breugel Bruist. Ongeveer 10 studio’s voor wonen voor de doelgroep begeleid ‘zelfstandig’ wonen. Ongeveer 10/15 studio’s voor wonen voor de doelgroep begeleid wonen (12- tot 24-uur bescherming). Mogelijk ook werkplekken voor mensen met LVB en ASS.

Vorm

Binnen de werkgroep zijn afspraken gemaakt over de vorm van de wooninitiatieven: wie is verantwoordelijk voor de bezetting en wie bepaalt wie er kan wonen, hoe is de zorginkoop geregeld, etc. Er is bewust gekozen dat het géén ouderinitiatieven worden en ook geen zorgaanbiederinitiatieven, waarin respectievelijk ouders en de zorgaanbieders dit soort verantwoordelijkheden hebben. Er is gekozen voor een driehoeks-constructie:

  1. Ouders/mensen met een beperking huren bij de wooncorporatie/verhuurder;
  2. Er komt 1 zorgaanbieder per project die alle zorg komt leveren. Bewoners moeten zorg bij deze aanbieder afnemen;
  3. Er komt een ‘plaatsingscommissie’. Deze commissie beoordeelt of kandidaat-bewoners voldoen aan randvoorwaarden die zijn opgesteld en of ze passen binnen de groep. De plaatsingscommissie wordt verantwoordelijk dat er altijd bezetting is.

Organisatie van de zorg

Dóórpakken Wonen contracteert per project maximaal één zorgaanbieder die integraal verantwoordelijk is voor de begeleiding/ondersteuning/zorg. Omdat de beoogde projecten gefaseerd gerealiseerd worden, is de inzet van de zorg een groeimiddel.

Dóórpakken Wonen streeft er naar nu al (zo vroegtijdig als mogelijk) tot een keuze van aanbieder te komen voor elk project. Afgelopen periode heeft de werkgroep meerdere zorgaanbieders gevraagd zich te presenteren en zijn diverse voorbeelden van woonvormen bezocht. Op basis daarvan heeft de werkgroep een voorselectie gemaakt van zorgaanbieders die het best aansluiten bij de geformuleerde woonwens.

De werkgroep wil binnenkort overgaan tot een definitieve keuze van één of twee zorgaanbieders die worden gevraagd mee te doen in de wooninitiatieven. Daarvoor is een afwegingskader opgesteld dat aan de geselecteerde zorgaanbieders is voorgelegd. De definitieve keuze worden binnenkort door de werkgroep gemaakt.

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play