Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks praten verder over coalitie

Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks praten verder over coalitie
Foto: Pexels CC0

De gesprekken tussen de politieke partijen en informateur Gaby van de Biggelaar leveren de voor de hand liggende formatie van Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks op.

Remco Heeren, nummer één van de ‘winnende’ partij Dorpsvisie, verzocht Gaby van den Biggelaar als informateur met alle partijen gesprekken te voeren voor de vorming van een nieuwe coalitie. Deze vertrouwelijke gesprekken leverde uiteindelijk de voor de hand liggende keuze van Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks op om vervolgstappen te gaan maken: het formeren van een nieuwe coalitie.

“Dorpsbelang heeft aangegeven geen deel uit te willen maken van een nieuwe coalitie. D66 heeft aangegeven deelname aan een coalitie niet opportuun te vinden, doch is het eventueel bereid gedoogsteun te verlenen. Zowel VVD als PvdA/GroenLinks hebben aangegeven aan de coalitie te willen deelnemen, mits er programmatisch tot overeenstemming kon worden gekomen.”

https://twitter.com/rienschalkx/status/986253073151680512

Hoewel Dorpsvisie en CDA (een vaak genoemde combinatie) samen genoeg waren voor een nipte meerderheid in de gemeenteraad met negen zetels, was dit volgens Heeren niet wenselijk. Op basis van de thema’s besluitvorming ten aanzien van Kerkplein en MFA, Breugel Bruist, woningbouw, mobiliteit en verkeer (inclusief parkeren en fietsen), onderhoud openbare ruimte en duurzaamheid (met name afvalscheiding) adviseert de informateur om PvdA/GroenLinks te betrekken als derde coalitiepartij.

Remco Heeren hoopt dat de gesprekken die gevoerd zijn een opmars is naar een nieuwe manier van werken en communiceren binnen de gemeenteraad. Door alle partijen uit te nodigen en de wensen uit te laten spreken werd niemand op voorhand uitgesloten. “Veranderen van de werkwijze moet je nu doen, niet over een half jaar,” zei Heeren na afloop van de presentatie. Tijdens de gesprekken hebben alle partijen uitgesproken te willen werken naar een nieuwe werkwijze. “Wellicht zou dit moeten leiden tot een andere vergaderstructuur waarbij overigens de werkdruk van raadsleden een aandachtspunt is,” staat dan ook in het rapport.

Ook is er bij partijen behoefte om op een eerder moment bij de besluitvorming betrokken te worden en als raad hierbij meer de regie te nemen. Betrokkenheid van burgers wordt op deze manier ook vergroot volgens de informateur.

Remco Heeren verzocht Gaby van den Biggelaar om, na haar rol als informateur, verder te gaan als formateur. Op korte termijn zullen Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks met elkaar aan tafel gaan om tot een akkoord te komen.