Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks: samen bouwen aan een mooier Son en Breugel

Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks: samen bouwen aan mooier Son en Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

Met de (beoogde) wethouders John Frenken (Dorpsvisie), Jan Boersma (CDA) en Tom van den Nieuwenhuijzen (PvdA/GroenLinks) hopen de drie partijen de komende vier jaar de richting te bepalen van Son en Breugel.

Formateur Gaby van den Biggelaar riep iedereen die geïnteresseerd was naar het gemeentehuis: haar taak was volbracht. Samen met Remco Heeren (Dorpsvisie), Camiel Limpens (CDA) en Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) wist zij tot een coalitieakkoord te komen. Op hoofdlijnen, want de partijen hebben duidelijk uitgesproken samen met onder andere de inwoners van het dorp en de overige gemeenteraadspartijen (Dorpsbelang, VVD en D66) tot breed gesteunde plannen en beslissingen te komen.

Dorpshuis

De partijen hebben ieder hun zin gekregen, ondanks dat er op punten verschillen van mening en standpunten waren. PvdA/GroenLinks was immers in de vorige coalitie voorstander van een nieuw te bouwen dorpshuis. De partij heeft in het coalitieakkoord toch ruimte gevonden om ook deze stem te laten horen. Zelf noemde zij het een oplossing, maar hoe deze oplossing concreet er uit zal zien is nog onduidelijk. Dit zal in samenspraak met de oppositie en de inwoners duidelijk worden. In het akkoord is in ieder geval opgenomen dat het voormalige kerkgebouw als uitgangspunt zal worden genomen.

Ook op het gebied van de dreiging van Eindhoven is de coalitie duidelijk: zelfstandigheid is het uitgangspunt. “Wij staan in de regio bekend als een krachtige gemeente en dat willen we graag zo houden”, luidt het dan ook in het akkoord. Mocht Nuenen opgeslokt worden door de grote buurman, dan wordt er verder gekeken naar samenwerking met Best en Oirschot, naast Geldrop-Mierlo.

Breugel Bruist

Ook gaat het beoogde college het gesprek aan met gebruikers en inwoners voor Breugel Bruist. Een groot deel is al bepaald, maar de belangrijkste bezwaren tegen de huidige plannen moeten worden weggenomen. Ook zal worden gekeken of het huidige bos behouden kan blijven. De functies staan niet ter discussie, dus alle verenigingen en ondernemingen die nu gevestigd zitten in het ‘centrum van Breugel’ krijgen hun onderkomen in Breugel Bruist.

Naast deze drie hete hangijzers is er in het akkoord ook aandacht voor een sociaal maatschappelijke agenda, buurtbudgetten, woningbouw, mobiliteit, Ekkersrijt, duurzaamheid, afvalbeleid, onderhoud van de openbare ruimte, de omgevingswet, veiligheid en financiën. Alles op hoofdlijnen, want de coalitie wil transparant en in samenspraak alles realiseren. Zo hoopt men op een breed gedragen steun te kunnen rekenen. Dit vergt ook een nieuwe structuur van de gemeenteraad en bestuursstijl.

Wethouderskandidaten

Van de huidige coalitie blijft Tom van den Nieuwenhuijzen zitten. De PvdA/GroenLinks wethouder krijgt zijn favoriete portefeuille: duurzaamheid. Na twee jaar afwezigheid keert John Frenken van Dorpsvisie terug. Zijn sterkste kant, sociale zaken, zal wederom in zijn portefeuille komen te zitten. Nieuwkomer is Jan Boersma van het CDA. Op zijn schouders rust onder andere de zware taak om het centrumplan en dorpshuis binnen deze regeerperiode tot een goed einde te brengen. Alle portefeuilles moeten nog bevestigd worden, evenals de wethouder die eerst nog uitvoerig gescreend moeten worden.

Post article

Post article