Search
Close this search box.

Dorpsvisie en Dorpsbelang als één fractie door het leven

De raadzaal in het gemeentehuis
Foto: Ons Son en Breugel

Samenwerken konden Dorpsvisie en Dorpsbelang in diverse raadsperiodes en colleges, maar konden ook rollebollend over straat gaan. “Maar alleen ga je sneller, samen kom je verder”, zeggen voorzitters Wim van der Hooft (Dorpsbelang) en Hans van de Weideven (Dorpsvisie).

Na intensieve gesprekken hebben beide partijen besloten dat de verschillen tussen beide lokale politieke partijen steeds kleiner zijn geworden en er binnen het huidige raadsakkoord er een goede samenwerking is ontstaan.

“Eind 2021 hebben de eerste gesprekken plaats gevonden om van elkaar te horen hoe er naar de toekomst wordt gekeken”, laten Dorpsbelang en Dorpsvisie weten in een gezamenlijk verklaring. “Dit was (te) kort voor de verkiezingen in maart 2022 en daarom is toen de afspraak gemaakt om na de verkiezingen de gesprekken verder op te pakken.”

Als één fractie acteren

De afgelopen tijd is binnen beide besturen en fracties een voorstel besproken tot één gefuseerde partij, die de naam van Dorpsvisie zal dragen. “Na het groene licht van beide ledenvergaderingen is dit het moment om hiermee samen naar buiten te treden. Vanaf deze week houden we de fractie- en bestuursvergaderingen gezamenlijk en trekken we samen op bij alle dossiers die voorgelegd worden aan de gemeenteraad.”

Door de fusie heeft het vernieuwde Dorpsvisie straks zes zetels in de gemeenteraad. Het gaat echter nog wel even duren voordat de fusie helemaal doorgevoerd is. “We vergaderen vanaf nu samen en er zal gestart worden met het juridisch traject om ook één vereniging te worden en vanaf dat moment kan er ook als één fractie geacteerd worden,” licht Willie Horden (Dorpsvisie) toe.