Dorpsvisie presenteert kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezing

Kandidaten Dorpsvisie Son en Breugel voor de gemeenteraadsverkiezing 2022
Foto: Olaf Pigmans

21 december hebben de leden van Dorpsvisie tijdens een Algemene ledenvergadering de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Dorpsvisie kiest voor een lijst waarop ervaren raadsleden en nieuwe kandidaten elkaar aanvullen.

De lijst van 27 kandidaten, waarvan 7 vrouw en afkomstig uit nagenoeg alle wijken in Son en Breugel, wordt aangevoerd door Remco Heeren. Remco is sinds 2010 actief als burgerraadslid en vanaf 2014 als raadslid. 

Jelle de Jong is de huidige fractievoorzitter en staat op plaats twee. De laatste acht jaar was hij als raadslid actief.

Plaatsen drie en vier worden ingevuld door nieuwe gezichten op de lijst, Willie Horden en Malou van de Weideven. Beide actieve leden binnen de Son en Breugelse gemeenschap.

Ruimte voor jong politiek talent

Huidige raadsleden Frans Meulenbroeks en Theo Groenemans doen een stapje terug om ruimte te geven aan nieuwe, jonge politieke talenten. Frans wil met zijn jarenlange ervaring in de lokale politiek de fractie deze periode graag nog ondersteunen. Dat zal hij doen vanaf plek vijf. Theo Groenemans trekt zich terug uit de actieve politiek en zal Dorpsvisie de komende jaren onder meer nog ondersteunen als bestuurslid.

De top tien wordt gecomplementeerd met de huidige wethouders, Jos de Bruin en John Frenken, en nieuw aankomend talent. Yvonne Babin-Warmoeskerken, Mark van Boxtel en Rob Meulenbroeks zullen de komende jaren met hun kennis en ervaring bijdragen aan het succesvol realiseren van onze ambities voor Son en Breugel.

De lijst van Dorpsvisie kent tenslotte nog een heel aantal mensen die zich de komende jaren inzetten alsvertegenwoordigers van en verbinders met onze Son en Breugelse gemeenschap en ondersteuners van de toekomstige fractie.

‘Samen ons dorp zijn’

Onder het motto ‘Samen ons dorp zijn’ gaat dit team, Team Dorpsvisie, zich inzetten voor ons Son en Breugel. Vanuit een duidelijke visie op een duurzame samenleving, waarin economische, ecologische (milieu) en sociale ontwikkelingen gelijk opgaan. De komende jaren richt Dorpsvisie zich onder meer op een verdere versterking van de sociaal maatschappelijke ondersteuning, met een steviger Centrum Maatschappelijke Dienstverlening en betere ondersteuning voor mantelzorgers.

Ook willen ze aan de slag voor meer woonruimte voor jongeren en ouderen in het dorp. En zetten ze in op duurzame maatregelen voor energie en milieu die niet alleen een last zijn, maar waar iedereen ook de opbrengst van heeft.

De volledige lijst, de kern- en uitgangspunten van Dorpsvisie en binnenkort ook het volledige verkiezingsprogramma, zijn te vinden op de website www.dorpsvisie.nu. Volg hen ook op Facebook en Instagram voor de laatste informatie en voor het delen van jouw ideeën.

Post article

Post article