Dorpsvisie wil openheid en transparantie kosten verhuizing bibliotheek

Dorpsvisie wil openheid en transparantie kosten verhuizing bibliotheek
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

De gemeente heeft een zware tegenvaller te verduren gehad bij de verhuizing van de bibliotheek, maar houdt de lippen stijf op elkaar. Jelle de Jong van Dorpsvisie wil openheid en transparantie.

Raadslid Jelle de Jong van Dorpsvisie trekt fel van leer over de geheimzinnigheid omtrent de extra kosten die gemaakt zijn bij de verhuizing van de bibliotheek naar het Vestzak. De gemeenteraad werd op 21 februari schriftelijk medegedeeld dat de kosten voor de verhuizing hoger uitvallen dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De extra kosten voor onder andere brandwerende maatregelen en onvoorziene funderingswerken vielen buiten de oorspronkelijk in december gecommuniceerde 250.000 euro.

Tijdens de commissie algemene zaken van 28 februari wilde wethouder Eef van Turnhout weinig kwijt over de kwestie, omdat het college een onderzoek in heeft laten stellen door de concerncontroller. Tot op heden heeft de gemeenteraad nog geen concrete opdracht voor de concerncontroller mogen ontvangen. “Het college heeft inmiddels al 2,5 weken gehad nadat zij in de collegevergadering hiervan op de hoogte is gesteld,” laat Jelle de Jong weten, dat samen met het CDA kritisch is over de gang van zaken. “Dat zou toch ruim tijd moeten zijn om tot een opdracht te komen. Voor mijn gevoel zit er vanuit het college weinig urgentie achter om hierover duidelijkheid te krijgen.”

Volgens wethouder van Turnhout is er iets ‘gruwelijk mis’ gegaan bij de verhuizing, maar willen tot nu toe maar weinig naar buiten brengen over het voorval. Volgens de Jong moeten zaken als de precieze melding aan het college en een bedrag ook zonder onderzoek duidelijk zou moeten zijn. “Wij menen, dat de vraag naar wat het college nu voor melding heeft gehad en voor welk bedrag en wat zij tot nu toe heeft gedaan gewoon al door het college, zonder onderzoek, beantwoord kunnen worden. Veel informatie moet er toch al zijn, ook zonder onderzoek. Of mag dit onderwerp niet meer voor de verkiezingen besproken worden?”

Bij de komende gemeenteraadsvergadering van 15 maart zal het college mededelingen doen omtrent het voorval en het onderzoek, maar volgens de Jong zou dit gewoon op de agenda moeten worden geplaatst ter discussie. Of de gevraagde openheid en transparantie er dan is, is nog maar de vraag. “Wij vinden dat deze discussie in de openbaarheid en transparant hoort te worden gevoerd. Alle informatie is openbaar met ons gedeeld (niet vertrouwelijk) en ook onze vragen en de antwoorden daarbij horen wat ons betreft in het publieke domein. Centrale vraag in bijgevoegde discussie is, waarom de coaltiepartijen zich zo stil houden en het college en de burgemeester verdere discussie afhouden. De coalitiepartijen lijken de ernst van dit ‘incident’, zoals wethouder Van Turnhout het noemde, niet op te pakken.”

Post article

Post article