Zoek
Sluit dit zoekvak.

Drugsgerelateerde materialen gevonden bij controle buitengebied

Politie agent met bodycam
Foto: Wikipedia CC0

Bij een controle uitgevoerd door het Dommelstroom Interventie Team (DIT) op locaties in het buitengebied van Son en Breugel, zijn drugsgerelateerde materialen aangetroffen in een loods. De politie heeft deze materialen in beslag genomen als onderdeel van hun inspanningen om de regio veiliger te maken.

Naast de vondst van drugsgerelateerde spullen, heeft de politie ook een motor in beslag genomen vanwege verduistering en een bus vanwege openstaande schulden bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Bovendien werden diverse milieuovertredingen vastgesteld, waaronder verkeerd opgeslagen gevaarlijke stoffen, en strijdigheden met het bestemmingsplan, zoals illegale bewoning van een schuur. Alle geconstateerde overtredingen worden momenteel verder onderzocht.

Criminelen zien vaak leegstaande boerderijen en opstallen in buitengebieden als ideale locaties voor illegale activiteiten. Recent onderzoek toont aan dat één op de vijf agrariërs in Brabant benaderd wordt voor het verhuren van dergelijke panden voor onzuivere doeleinden. Hennepkwekerijen, drugslabs en illegale dumpingen van drugsafval worden dan ook steeds vaker ontdekt in het buitengebied.

Verdachte situaties melden

Met deze controle wilde het DIT bepalen of er locaties zijn die kwetsbaar zijn voor criminele activiteiten of al benaderd zijn door criminelen. De eigenaren van de gecontroleerde locaties werkten samen met het DIT en kregen informatie over risico’s en signalen van ondermijnende criminaliteit, evenals richtlijnen voor het melden van verdachte situaties. De controle werd uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Son en Breugel, politie Oost-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).

Inwoners die verdachte situaties willen melden of overlast willen aankaarten, kunnen contact opnemen met het DIT, de gemeente Son en Breugel of de politie. Anonieme meldingen zijn ook mogelijk via Meld Misdaad Anoniem. Daarnaast is er een vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied beschikbaar voor inwoners die vragen of vermoedens hebben over veiligheid in het buitengebied.