Dunning bossen bij Oud Meer start februari 2023

Het Oud Meer en de blokhut van scouting Dutmella
Foto: Ons Son en Breugel

De bossen bij Oud Meer worden geleidelijk omgevormd naar een gevarieerder, voller en gezonder bos waar dieren graag leven en planten en bomen groeien.

Een gezond bos is weerbaarder en minder gevoelig voor verzuring, verdroging en klimaatverandering. De bosontwikkeling gaat stapsgewijs en duurt vele jaren. Sommige bomen worden weggehaald zodat andere bomen de kans krijgen om hoger en voller te groeien. Grote stevige bomen zorgen voor een gezonder en robuuster bos.

Door licht en ruimte is er plek voor natuurlijke verjonging en nieuwe aanplant met bodemverbeteraars. Dit geeft variatie, draagt bij aan een goede biodiversiteit en is aantrekkelijk voor recreatie. De soorten die minder goed zijn voor het bos worden weggehaald en de loofsoorten blijven. Daarnaast worden er voor de veiligheid ook bomen verwijderd langs paden.

Let op tijdens werkzaamheden

Mocht je tijdens de werkzaamheden in het bos zijn, blijf dan op veilige afstand. De wegen en paden zijn tijdelijk slechter begaanbaar. De wegen en paden worden zo snel mogelijk hersteld na de uitvoering. De gemeente is hierbij wel afhankelijk van de juiste weersomstandigheden. Er wordt gewerkt met een speciale machine waarna het hout op stapels verzameld wordt aan de bospaden. Dit hout wordt verwerkt tot constructiehout.

De uitvoering start begin februari 2023 en duurt ongeveer 4 tot 5 weken. Het werk wordt afgerond vóór het broedseizoen en er wordt rekening gehouden met beschermde elementen zoals horsten van roofvogels, holen en zeldzame planten.

Excursie

Op zaterdag 11 februari is er een excursie waarbij toelichting wordt gegeven over de uitvoering van de werkzaamheden. Aanmelden kan via postbus@bosgroepzuid.nl. Er is ruimte voor maximaal 30 personen.

Kijk voor meer info en de meest gestelde vragen www.sonenbreugel.nl/bosontwikkeling. Inwoners die vragen hebben over de uitvoering bij het Oud Meer kunnen contact opnemen met Willem Aarts van Bosgroep Zuid-Nederland via w.aarts@bosgroepen.nl of 040 206 6360.

Post article

Post article