Zoek
Sluit dit zoekvak.

Een kijkje in het huishoudboekje van de gemeente

Foto: Pixabay

Vandaag is de website Open Spending live gegaan, waarbij begrotingen en uitgaven van gemeentes kunnen worden bekeken en vergeleken.

Open Spending maakt cijfers die gemeentes opsturen naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) openbaar. Het besluit om de data openbaar te maken komt na overleg tussen het CBS, gemeentes en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

“Open data over publieke financiën bieden volksvertegenwoordigers, journalisten en inwoners meer mogelijkheden om te controleren waar overheden hun belastinggeld aan uitgeven”, zegt directeur Arjan El Fassed, voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

Het huishoudboekje van de gemeente Son en Breugel is ook online terug te vinden op Open Spending. De gegevens tot het jaar 2013 zijn terug te zien op de website. De uitgaven en begroting zijn onderverdeeld in Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Verkeer, Vervoer en Waterstaat, Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Recreatie, Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Milieu, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen. Per onderdeel kan gedetailleerde uitgaven worden bekeken.

Het meest opvallende in het huishoudboekje van gemeente Son en Breugel is de totale realisatie in 2013 ten opzichte van de begroting in 2013: van de in totaal bijna 43 miljoen euro op de begroting werd uiteindelijk bijna 35 miljoen euro besteed. Grote oorzaak hiervan was de post Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, waar 17,4 miljoen euro werd begroot maar ‘slechts’ 5,7 miljoen euro werd besteed. Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen bleek echter drie keer zo duur als begroot: waar 1,5 miljoen euro werd begroot werd 4,9 miljoen euro besteed.

Bekijk ook de begroting en realisatie van 2014 of de begroting van 2015.