Zoek
Sluit dit zoekvak.

Een MFA bouw je met list en bedrog

Wethouder Robert Visser
Foto: Gemeente Son en Breugel

De gemeente mag naar verluid voor 3 miljoen euro de kerk kopen om het MFA van wethouder Visser te realiseren.

De discussie omtrent het nieuw te bouwen MFA is in de afgelopen paar weken flink opgelaaid. Het gebouw bleek groter dan gedacht, de parochie voert ijzersterke onderhandelingen met de gemeente over de aankoop van de kerk en achter gesloten deuren moet gepraat worden over het aankoopbedrag. Ons Son en Breugel heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de tot standkoming van de huidige situatie waar het MFA zich in bevindt. Uit deze gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat er één man in de spin in het web zit die aan alle touwtjes trekt: wethouder Robert Visser.

Het lot van de kerk een gebed zonder einde

De kerk

In november 2016 maakte wethouder Visser trots als een pauw bekend dat er één of meerdere nieuwe gebouwen aan het Kerkplein kom voor de Heilige Oda parochie en het Sint-Catharina Gilde. In het persgesprek, waarvan de inhoud niet bekend was bij leden van de gemeenteraad, bleek afzonderlijk van elkaar de beslissing genomen te zijn na intensieve onderhandelingen. Op kritische vragen over de aankoop van de toren was Visser kort: de koper van de kerk moet het gebouw slopen. Een opmerking die bij ons een lampje deed branden: misschien is er meer achter dit verhaal.

Dieper gravend komen we op een gespreksverslag tussen de parochie, hun adviseur en een afvaardiging van de gemeente op 19 april 2016. Hierin staat beschreven dat de adviseur van de parochie aangeeft dat “eventuele voorbereidingen voor de verkoop van het kerkgebouw richting de gemeente kan worden ingezet.” We hebben adviseur van de parochie, de heer Schiphorst van adviesbureau Coresta, verzocht om de opmerking toe te lichten. De man wil wil zich echter niet inmengen in de politiek. Dat wethouder Visser dus in januari van dit jaar verrast was met een aanbod van 3 miljoen euro (volgens bronnen) voor de kerk, precies op het moment dat bleek dat het MFA groter zou worden dan aanvankelijk gedacht, is dan ook ongeloofwaardig te noemen.

Parochianen zijn ook niet overtuigd van de woorden van wethouder Visser en het parochiebestuur over de voorwaarden van de aankoop. Er is bij de aankondiging van de nieuwe kerk met geen woord gerept over voorwaarden die het parochiebestuur aan kopers zou stellen. De gemeenteraad heeft in een eerder stadium ook al aangegeven een aanbieding om de kerk te kopen niet ontvankelijk zou verklaren. Maar wethouder Visser dacht daar anders over, opende zijn armen voor de aanbieding om de kerk te kopen en zou onder het mom van het bisdom deze voorwaarde toch op papier hebben laten zetten om zijn zin te krijgen.

Leden van de torengroep, aanwezig tijdens de commissie grondgebiedzaken van 23 januari, waren volgens parochianen onthuts over de plannen waar wethouder Visser mee aan kwam zetten voor de kerk en de kerktoren. De torengroep zou niet op de hoogte zijn gehouden en ook niets te maken hebben met de plannen van de parochie om het kerkgebouw te verkopen. Maar in de gemeenteraadsvergadering van 9 februari wist wethouder Visser te melden dat de lucht geklaard was en zowel het parochiebestuur als de torengroep overstag ging met de plannen voor de nieuwe kerk, inclusief verkoop en sloop van de Sint Petrus’ Bandenkerk. De torengroep zou na de vergadering van 23 januari pas betrokken zijn bij de plannen en gingen spontaan overstag. Vanwaar deze ommezwaai?

Parochianen willen hergebruik kerk weer op de MFA agenda

De gemeenteraad

Er is een bedrag van naar verluid 3 miljoen euro gevraagd voor de kerk, inclusief de grond die er onder ligt. In de oude plannen van het MFA kostte de nieuwbouw 2,7 miljoen, wat inmiddels (door diverse nieuwe toetreders) flink opgelopen is. Daar komt de aankoop van de kerk nog eens bovenop. Dit brengt een flinke kostenpost met zich mee en moet volgens wethouder Visser los gezien worden van het totaalpakket aan maatregelen om het MFA te kunnen bouwen, net als bijvoorbeeld het parkeervraagstuk. Maar geen nood: naar verluid staan er twaalf projectontwikkelaars te popelen om de mogen bouwen op het resterende gedeelte van de grond, wat weer wat geld in het laadtje brengt. De inkt van de koopvoorwaarden van de parochie was nog niet droog, of Visser zat al met kopers voor de grond aan tafel. Hoe krijgt de wethouder het voor elkaar om binnen één werkdag al met partijen rond de tafel te zitten?

Bij diverse vergaderingen tussen partijen en wethouder Visser is gevraagd om een audioverslag op te nemen, wat door Visser niet gewenst was. Er zou immers na afloop van het gesprek een verslag komen. Deze verslagen waren soms eenzijdig, incompleet of werden simpelweg helemaal niet opgesteld. Informatie dat vervolgens gecommuniceerd wordt met de gemeenteraad en het publiek is dan geen reflectie van de werkelijkheid. Bij onze bronnen druist sterk het gevoel dat de huidige coalitie gebouwd is op basis van het MFA met wethouder Visser als spindokter. Dit is ook te merken aan de manier waarop de coalitiepartijen met weinig weerwoord hun termijnen voorbij liet gaan in de afgelopen commissie- en raadsvergaderingen omtrent het MFA.

Tijdens raads- en commissievergaderingen houdt wethouder Visser zich van de domme. Beschuldigingen van de oppositie zijn in zijn ogen niet ontvankelijk en veegt ieder weerwoord van tafel. Maar de woorden van wethouder Visser staan haaks op de werkelijkheid.

VestzaktheaterVestzaktheater

Het Vestzaktheater moet de bibliotheek en het nieuwe Ontmoet & Groetplein van ZuidZorg gaan huisvesten. Dit zou in samenspraak met het bestuur van het Vestzak zijn besloten, maar het tegendeel blijkt waar. Wethouder Visser heeft eenzijdig bepaald dat het Vestzak deze rol op zich moet gaan nemen. Het bestuur is onder druk gezet om dit te accepteren, zonder dat hiervoor overleg is geweest met de huidige gebruikers. De harmonie heeft via Ons Son en Breugel moeten horen wat er met hun harmoniezaal gaat gebeuren.

En om het Vestzaktheater geschikt te maken om alle nieuwe functies tijdelijk te kunnen vervullen is heel wat werk nodig. Er komen naar verluid acht speciale containers met lucht- en temperatuurbehandeling in de tuin van het Vestzak te staan om boeken en instrumenten van de harmonie (zonder dat zij hier van op de hoogte zijn) te huisvesten. Bij de eerste ontmoeting tussen het Vestzak en de bibliotheek droop de onwelwillendheid en arrogantie van de afgevaardigden van de bibliotheek af volgens bronnen: zij betwijfelen of de huidige gebruikers geen hinder zullen ondervinden van de bibliotheek en verwachten dat na twee keer alle boeken in- en uit de containers te rijden zij er al tabak van zullen hebben.

Het bestuur van het Vestzaktheater heeft in ieder geval aangegeven niet mee te verhuizen naar het nieuwe MFA. Een duidelijk signaal.

Key4Music

Als één van de gebruikers van het nieuwe MFA stond Key4Music op het vlekkenplan. Tegen de wens van Key4Music in, die duidelijk aan zou hebben gegeven dat zij pas wensen te praten over huisvesting als zij meer informatie kregen, zoals huurprijzen. Toch ging de muziekschool de boeken in al dolenthousiaste toekomstig gebruikers van het MFA. Key4Music heeft Ons Son en Breugel laten weten contact te hebben gehad met de wethouder over het gebruik van hun naam voor het MFA, maar tegen hun wensen is werden zij toch nog tijdens de commissievergadering dan 26 januari genoemd als gebruiker. Volgens wethouder Visser berustte dit op een misverstand en zou de lucht na een goed gesprek geklaard zijn, maar volgens bronnen zou op de nieuwste tekening Key4Music weggegumd zijn uit het vlekkenplan.

We hebben wethouder Visser en zijn team (Eric-Jan de Haan en Frank van de Weijer) gevraagd te reageren, maar onze oproep is onbeantwoord gebleven.

Rest ons nog de vraag: als Son en Breugel echt geen MFA wil, waarom duwt wethouder Visser het gebouw dan door de strot van de inwoners? Er wordt geroepen, geschreeuwd, geschreven en er worden acties op touw gezet om gehoord te worden door de politiek, maar de minderheid in de gemeenteraad luistert. Ook de ‘stille meerderheid’ waar Arno Flapper van de VVD over praat laat niet van zich horen.


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.


Lees meer over de het MFA