Eensgezind gaan PlatOO en ouders voor locatie Krommen Hoek

Basisschool de Krommen Hoek
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

De Krommen Hoek moet de locatie gaan worden waar kinderen uit Son en uit Breugel in een groene omgeving les moeten gaan krijgen. Tenminste, dat is de wens van schoolbestuur PlatOO en de ouders.

De gemeenteraad gaf schoolbestuur PlatOO de ruimte om te komen met hun visie voor basisschool de Regenboog en basisschool de Krommen Hoek. Volgens Annemie Martens, voorzitter van het College van Bestuur van PlatOO, was bij hun haalbaarheidsonderzoek vrij snel de keuze gevallen op locatie de Krommen Hoek, waar één of twee nieuwe schoolgebouw(en) moeten gaan verrijzen. De in januari van dit jaar opgezette klankbordgroep met ouders en de medezeggenschapsraad van beide scholen staan hierbij vierkant achter PlatOO.

Volgens de eensgezinde groep zijn diverse onderwerpen de belangrijkste factor geweest om de doorslag te geven. Zowel basisschool de Regenboog als basisschool de Krommen Hoek krijgen met de keuze een nieuwe, moderne school met alle benodigde faciliteiten. Er komt geen combinatie met bewoning of zorg, zoals in de plannen voor Breugel Bruist wel geopperd werd. De onderwijskundige slagkracht stijgt, terwijl de aandacht voor kinderen en het openbare karakter behouden zouden blijven. De groene locatie biedt mogelijkheden voor kinderen uit zowel Son als Breugel om er naar school te gaan en is gemakkelijk bereikbaar met de fiets.

De wens is er, alleen een uitwerking niet. Zo is het nog in het ongewis hoe de straat er dan uit moet komen te zien, zodat voor buurtbewoners het leefklimaat verbetert. Het is aan de politiek om in december een knoop door te hakken over de definitieve vestigingslocatie van de scholen. PvdA/GroenLinks en D66 hebben hun steun in ieder geval al toegezegd aan de wens.

In de weging moet ook nog de burgerparticipatie meegenomen worden. Hoewel PlatOO de buurt de ruimte heeft gegeven aan ouders en buurtbewoners van de Krommen Hoek, is hiermee nog niet alles meegenomen. De speciale avond die de gemeente georganiseerd moet de afweging in een breder verband trekken. Hierin lijkt PlatOO geen problemen te voorzien.

Post article

Post article