Zoek
Sluit dit zoekvak.

Eerste wapenfeit nieuwe gemeenteraad: uitstel sloop kerk

Eerste wapenfeit nieuwe gemeenteraad: uitstel sloop kerk
Foto: Ons Son en Breugel

Voorstanders van behoud van de Sint-Petrus’ Bandenkerk hebben nu een meerderheid in de gemeenteraad, maar zelfs tegenstanders willen nu uitstel van de sloop.

Het is niet gebruikelijk om vers in je nieuwe gemeenteraadszetel belangrijke zaken te behandelen, maar er was haast geboden. De Sint-Petrus’ Bandenkerk zou (bij groen licht van de provincie) bij wijze van morgen al tegen de vlakte kunnen liggen. Dorpsvisie, CDA en D66 voelden zich dusdanig gesteund door de verkiezingsuitslag dat zij direct tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering een motie indiende om het gebouw nog even overeind te houden.

Camille Limpens (CDA) lichtte de motie toe: “één van de punten die natuurlijk in de verkiezingen duidelijk gespeeld heeft is de verschil van inzichten in de raad over wat er met het kerkgebouw zou moeten gebeuren. Wij kunnen nu vanuit de gemeente alleen maar uitspreken wat we zouden willen. Maar we willen het eigenlijk op zo’n manier doen dat dat we niet gelijk spanning in de gemeenteraad brengen. Spanning hebben we de vorige periode genoeg gehad.”

Ruimte voor onderhandelingen

De aanpak van de drie partijen kon in ieder geval steun vinden van een brede raadsmeerderheid. Een hele andere manier van vergaderen in de gemeenteraad dan de afgelopen twee jaar te zien was toen dit veelbesproken onderwerp ter tafel kwam. Door de motie (via email) open te stellen voor iedereen om zijn of haar zegje te laten doen, werden zelfs tegenstanders PvdA/GroenLinks en VVD verleid om de motie te steunen.

“De verkiezingen gaan het dilemma van de kerk niet oplossen,” zei Joris van Dam (PvdA/GroenLinks). “Wij denken dat het goed is dat je als je onderhandelingen in gaat over een nieuwe coalitie die nieuwe plannen gaan maken er in die onderhandelingen ruimte is om alle onderwerpen in alle openheid met elkaar het gesprek aan te gaan. En het gaat die gesprekken niet helpen als wij in alle haast een kerkgebouw slopen omdat we duidelijk weten dat er kiezers ook bewust om die reden op een aantal partijen hebben gestemd.”

Beschamende vertoning

Alleen Dorpsbelang bood weerstand tegen de motie, en deed dat met harde woorden. Elly Brocken had weinig goeds te zeggen over de, in haar eigen woorden, beschamende vertoning door nu al een motie in te dienen. “De klanken van de harmonie zijn nog niet vervlogen of wij worden al geconfronteerd met dit nieuwe beleid, opgesteld door de winnaar van de laatste verkiezingen. Dit is het eerste bewijs van onvermogen.”

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen wond er geen doekjes om en zei gelijk na de brede steun dat het college “naar eer en geweten” de boodschap over zal brengen aan de parochie. Het eerste gesprek volgt in ieder geval al spoedig: voor komende dinsdag is een afspraak met de Heilige Oda parochie ingepland.

Nu de gemeente meermaals coulant is geweest richting de parochie over de leverdatum van de grond onder de kerk, is het wachten of die coulance wederzijds genoten zal worden.