Zoek
Sluit dit zoekvak.

Eindelijk concrete kans op glasvezel in buitengebied Son en Breugel

Eindelijk concrete kans op glasvezel in buitengebied Son en Breugel
Foto: Pixabay CC0

De gemeente Son en Breugel heeft samen met een aantal gemeenten in de regio een convenant Mabib afgesloten dat inhoudt, dat iedereen in het buitengebied op het glasvezelnetwerk aangesloten kan worden, als meer dan 55% van de bewoners van de buitengebieden zich aanmeldt voor een glasvezelaansluiting en abonnement.

Dankzij een voortvarend college van B&W van destijds, kregen de bewoners van de gemeente Son en Breugel in 2008 als een van de eersten in Nederland de beschikking over glasvezel. Helaas was het toen onmogelijk om ook de buitengebieden via glasvezel te ontsluiten. Dit tot teleurstelling van veel inwoners en bedrijven in het buitengebied.

Grote behoefte aan snelle verbinding

De behoefte aan glasvezel in het buitengebied is sterk toegenomen omdat de capaciteit van het bestaande kopernetwerk steeds trager wordt naarmate men verder verwijderd is van een centrale. Het binnenhalen of verzenden van grote bestanden is op diverse locaties in het buitengebied vrijwel onmogelijk. Dit belemmert (agrarische) bedrijven ernstig in hun bedrijfsvoering. Telewerken is er hier niet bij, studeren of huiswerk maken via internet of zorg op afstand via nieuwe technologieën is door de slechte verbindingen onmogelijk. Kortom: jong en oud en zowel gezinnen en bedrijven in het buitengebied worden beperkt door slechte verbindingen over koperdraad. De Groningse hoogleraar Dirk Strijker voorspelt een leegloop van het platteland als er niet snel begonnen wordt met de aanleg van glasvezel in het buitengebied.

De aanleg van glasvezel kost veel geld

Met eenzelfde voortvarendheid als voorheen heeft het college van B&W van Son en Breugel ook nu naarstig gezocht naar oplossingen voor deze problematiek. Gevestigde marktpartijen zien in de aanleg van glasvezel in het buitengebied geen brood. De kosten van aanleg zijn vanwege de grote afstanden namelijk erg hoog, waardoor het te lang duurt voordat de investering terugverdiend kan worden.

Overeenkomst getekend

Na een zoektocht en veel onderhandelen heeft de gemeente onlangs met een aantal regiogemeenten een convenant gesloten met de Maatschappij voor Breedband in Brabant, een deelneming van CIF. Dit fonds, onderdeel van Rabobank Vastgoed groep, beheert gelden van pensioenfondsen die juist uit zijn op waardevaste investeringen op lange termijn. De overeenkomst van de gemeenten en Mabib houdt in, dat als meer dan 55% van de bewoners van de buitengebieden zich aanmeldt voor een glasvezelaansluiting en abonnement, iedereen in het buitengebied op het glasvezelnetwerk aangesloten kan worden. Vanwege de hoge kosten per aansluiting wordt van de bewoners een eigen bijdrage gevraagd. Ook nu is Son en Breugel met andere gemeenten in Zuidoost Brabant één van de eerste gemeenten waar in het buitengebied glasvezel kan worden aangelegd.

Ambassadeurs uit de buurt

Om het percentage van 55% te bereiken, wordt de komende maanden door Mabib een voorlichtingscampagne voor bewoners in het buitengebied opgezet. Hierbij laat Mabib zich bijstaan en adviseren door vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit de betreffende gebieden. Onderdeel van deze voorlichtingscampagne is het inzetten van ambassadeurs; mensen uit de buurt die de naaste buren kunnen uitleggen wat de voordelen en voorwaarden zijn van een glasvezelaansluiting. Het is de bedoeling om nog vóór de zomervakantie ook een klankbordgroep glasvezel buitengebied samen te stellen en een eerste bijeenkomst te organiseren. Inwoners en ondernemers uit het buitengebied die daarvoor belangstelling hebben kunnen u zich zowel als lid van de klankbordgroep of als ambassadeur voor de buurt aanmelden op www.mabib.nl.

Wethouder Kees Vortman: “Met een verglazing van 94% zit Son en Breugel nu al vooraan in de kopgroep in onze regio. Wij vinden dat ook het buitengebied er recht op heeft om te kiezen voor glasvezel. Dit is immers de meest snelle en toekomstbestendige verbinding met het internet. Wij streven dus naar 100% verglazing. In een gemeente met een klein buitengebied is alleen Son en Breugel voor marktpartijen niet interessant genoeg, maar een cluster samen met een hele regio blijkbaar wél. Een kans als deze komt niet vaak voorbij. Door met Mabib een convenant te sluiten, maken we het voor onze burgers mogelijk om zich op het glasvezelnetwerk aan te laten sluiten.”

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play