Zoek
Sluit dit zoekvak.

Evaluatie Dienst Dommelvallei gereed

evaluatie dienst dommelvallei
Foto: SeinstravandeLaar

 

Deze week is de evaluatie van Dienst Dommelvallei aangeboden aan de colleges van de drie deelnemende gemeenten van het Samenwerkingsverband. Het rapport bestaat uit twee delen: een terugkijken op de afgelopen 2 jaar, de Dienst Dommelvallei is 1 januari 2014 van start gegaan, en een doorkijk naar de mogelijkheden voor de komende jaren. Nu de colleges van Geldrop­Mierlo, Nuenen en Son en Breugel het rapport in ontvangst hebben genomen is het aan de gemeentebesturen hierover een standpunt in te nemen. Voor de gemeenteraden wordt in juli een gezamenlijke raadsbijeenkomst gepland waarbij dit rapport wordt toegelicht. Vervolgens wordt het rapport in september geagendeerd in de gemeenteraden.

Oprichting

Dienst Dommelvallei is opgericht op 1 januari 2014 door de gemeenten Geldrop­Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel. De dienst voert sinds die tijd de bedrijfsvoeringstaken uit met betrekking tot financiën, belastingen, personeel en organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast zijn vanuit de gemeenten Nuenen en Son en Breugel de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in de Dienst ondergebracht. Bij de vorming van deze gemeenschappelijke regeling is afgesproken in 2016 te evalueren.

Evaluatie

De evaluatie is in opdracht uitgevoerd door bureau SeinstravandeLaar en is via een aantal methodes uitgevoerd. Zo is er een kwantitatieve evaluatie uitgevoerd via een klanttevredenheidsonderzoek en een medewerker­tevredenheids­onderzoek en is er een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd aan de hand van een documentenanalyse en een brede gespreksronde.

Terugkijken

Terugkijkend wordt er in het onderzoek geconcludeerd dat Dienst Dommelvallei snel volwassen is geworden. Uit de samenvoeging van de medewerkers van de drie organisaties is één ambtelijke organisatie ontstaan waarin medewerkers samenwerken voor drie gemeentebesturen.

Van een dip in de dienstverlening is nauwelijks sprake geweest en de klanttevredenheid wordt gemiddeld op 7,1 beoordeeld. Een mooi resultaat! Verder komt uit de evaluatie naar voren dat de kwetsbaarheid van de organisaties op ingebrachte taken aantoonbaar verminderd is, dat Dienst Dommelvallei op koers ligt qua financiële doelstellingen en dat de medewerkers overwegend positief zijn over hun nieuwe werkgever.

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten benoemd. Zo geven diezelfde medewerkers aan dat de werkdruk hoog is en geven de deelnemende gemeenten aan dat de aansluiting bij de lokale context verbeterd zou kunnen worden. De dienst op haar beurt ervaart een spanningsveld tussen lokaal maatwerk en de wens om processen te harmoniseren.

Doorontwikkeling

SeinstravandeLaar heeft in opdracht van de gemeentebesturen ook gekeken naar de toekomst van Dienst Dommelvallei en de mogelijkheden en wensen om al dan niet door te groeien. Ook daarop zijn handelingsperspectieven geformuleerd. Zo kan het huidige takenpakket van de Dienst Dommelvallei worden bevroren, of kan er gekozen worden voor uitbreiding van taken. Die uitbreiding kan op termijn leiden tot een verder gaande ambtelijke samenwerking. Welke keuze daarin door de afzonderlijke gemeenten gemaakt wordt is aan de gemeentebesturen.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Dit persbericht is afkomstig van het dagelijks bestuur van de Dienst Dommelvallei. Heeft u vragen over dit persbericht, neem dan contact op met de voorzitter van het DB, burgmeester Hans Gaillard van de gemeente Son en Breugel. Hij is te bereiken via 0499­491405