Zoek
Sluit dit zoekvak.

Externe inspectie onderhoud bos-, ven- en heidegebied Oud Meer

oud meer sonse heideloop Sonse Heide
Foto: Ons Son en Breugel

Het college laat een geplande inspectie voor het bos-, ven- en heidegebied Oud Meer uitvoeren.

Het beheer voor het gebied Oud Meer is voor de periode 2013-2024 vastgelegd in een uitwerkingsplan dat door de gemeente, geadviseerd door de Adviesgroep Sonse bossen, en Staatsbosbeheer in 2012 is opgesteld. Het plan voorziet in een externe inspectie na 5 jaar.

Het multifunctionele bos-, ven- en heidegebied Oud Meer is eigendom van de gemeente en wordt sinds 2004 beheerd door Staatsbosbeheer. In 2006 werd een erfpachtcontract met een looptijd van 50 jaar aangegaan. In 2012 was er onduidelijkheid en commotie over de kwaliteit van het beheer van de bossen bij Oud Meer. Het college van B&W heeft toen een onafhankelijk extern onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek, uitgevoerd in maart 2012, heeft geresulteerd het Uitwerkingsplan Oud Meer 2013-2024.

Op basis van aanbevelingen uit het onderzoek van 2012 en in samenspraak met de Gebruikersgroep (tegenwoordig Adviesgroep Sonse Bossen) is het uitwerkingsplan opgesteld, dat voor Staatsbosbeheer de leidraad vormt voor het beheer in de periode van 2013 tot 2024. Dat uitwerkingsplan voorziet onder andere in een externe inspectie na 5 jaar.

Met deze geplande externe inspectie willen we bereiken dat we allereerst de actuele veldsituatie evalueren en toetsen aan hetgeen in het uitwerkingsplan is afgesproken. Mogelijk levert de inspectie aanbevelingen op om het Uitwerkingsplan Oud Meer 2013-2024 tussentijds bij te stellen.

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play