Forse kritiek op Gedeputeerde Staten over herindeling

Eerste open overleg over bestuurlijke toekomst achter gesloten deuren
Foto: Wikipedia CC0

Partijdigheid, een fusie door de strot duwen en achterkamertjespolitiek. In Den Bosch wordt ook flink gedebatteerd over de toekomst van Nuenen.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings kreeg tijdens een statenoverleg over de bestuurlijke toekomst van Nuenen behoorlijk wat kritiek van de oppositie over haar werkwijze. Zij werd vooral verweten dat er met het starten van de ARHI procedure de provincie tegen de wil van veel partijen herindeling van bovenaf af wordt gedwongen. Ook zou zij een voorkeur hebben voor een fusie tussen Nuenen en Eindhoven.

Veel partijen hebben moeite met de manier waarop de gemeenteraad en de inwoners Nuenen in hun ogen buiten spel is gezet en de regie verliezen over hun eigen toekomst. Dit terwijl volgens de gedeputeerde een logisch vervolg is van het gesprek dat zij in november 2016 heeft gevoerd met de gemeenteraad van Nuenen. De raad sprak zich uit over de toekomst (een fusie) en diende voor 1 juli te komen met een beoogd fusiepartner.

Toen op 1 juli er geen besluit lag, werd besloten de ARHI procedure op te starten. Er was geen vertrouwen in de gemeenteraad om tot een beslissing te komen, gezien de bestuurlijke wanorde binnen de gemeenteraad en het kwetsbare ambtelijk apparaat zoals geschreven in het rapport van de commissie Demmers. De raad van Nuenen staat nu niet buiten spel, maar heeft nu wel een andere rol.

Het achter gesloten deuren voeren van gesprekken tussen de provincie, colleges en gemeenteraden viel niet in goede aarde. Volgens gedeputeerde Anne-Marie Spierings was er geen reden tot argwaan, gezien het open overleggen zijn waarin de provincie geen duidelijk standpunt inneemt en verslagen van de gesprekken openbaar worden gemaakt zodra het herindelingsverzoek verzonden wordt naar de minister. Zij moeten vrij zijn te kunnen praten zonder pers of dwingen ogen. “Iedereen moet kunnen zeggen wat hij op zijn lever heeft.”

Over Son en Breugel is de gedeputeerde goed te spreken. De gemeente vaart een “prima koers” en is er geen twijfel dat de gemeente zelfstandig zou kunnen blijven. Son en Breugel wordt echter meegenomen in de gesprekken om de keuzes van Nuenen niet te beperken. Maar dat Nuenen moet fuseren met Son en Breugel of Eindhoven is vrijwel zeker, gezien Anne-Marie Spierings een zelfstandig Nuenen onwaarschijnlijk acht.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play

Post article

Post article