Fractie 50Plus stelt vragen na brief Provincie over fusie

Eerste open overleg over bestuurlijke toekomst achter gesloten deuren
Foto: Wikipedia CC0

De fractie 50Plus zet vraagtekens bij de toon van de brief die de Provincie aan de gemeenteraad van Son en Breugel heeft gestuurd.

Wim van Overveld, fractievoorzitter van 50Plus in Provinciale Staten, heeft de vragen gesteld gezien de toon van de brief die verzonden is aan de gemeenteraad van Son en Breugel. De brief zou de suggestie wekken dat de gemeentelijke herverdeling van bovenaf opgelegd zou kunnen worden. “Het lijkt erop als zou de Provincie herindeling opleggen en wij dachten toch dat we onlangs de harde uitspraak hoorden, dat van ‘bovenaf’ geen herindelingen meer zouden worden opgelegd” stelt van Overveld in de brief.

Diverse passages in de brief aan de gemeenteraad, zoals ‘in navolging van de commissie Demmers zijn wij van mening dat het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Nuenen c.a. geen reële optie is’ en ‘wij hebben het advies van deze commissie omarmd om…….in combinatie met nader te definiëren overdracht van taken, bevoegdheden en middelen….aan Eindhoven’ wekken in de ogen van 50Plus de suggestie dat de Provincie bezig is om een herverdeling op te leggen.

Van Overveld wil graag helderheid. “Vindt u niet, dat waar u stelt, dat een bepaalde fusie wel en een andere niet mogelijk is, u in feite toch bezig bent van bovenaf herindelingen op te leggen? Vindt u niet, dat u daarbij wel erg nadruk legt op het overdragen van taken, bevoegdheden en middelen aan Eindhoven waar u dit in twee kantjes zeker driemaal aanhaalt? In hoeverre is er dan feitelijk nog sprake van een ‘vrije’ keuze?”


Heet nieuws? Stuur de redactie een WhatsApp


Lees meer over fuseren met Nuenen

Post article

Post article