Search
Close this search box.

Gas terug op concept voor vernieuwde Eindhovenseweg

Gas terug op concept voor vernieuwde Eindhovenseweg
Foto: Croonenburo5/Anteagroup

De gemeente wil aan de slag met de Eindhovenweg, dat in een concept na een grondige verbouwing groener en veiliger zal worden.

Dat er iets moest gebeuren aan de Eindhovenseweg spreekt voor zich. Al in 2016 was het de wens van wethouder Vortman om de weg te voorzien van duurzame ledverlichting, zoals nu het geval is voor heel Son en Breugel. Maar de weg wordt gedeeld met Eindhoven, dus moet er samengewerkt worden. Nu wordt het Sonse deel van de Eindhovenseweg in een concept als visie stevig aangepakt om dienst te doen als de zuidelijke poort van het dorp.

Het stuk grond van 80 meter bij 650 meter is de laatste erfenis van de drukke N-weg die na het openen van de A50 langs Son en Breugel als verkeersstroom tussen Son en Breugel en Eindhoven dient. Met een 80 kilometerweg en twee ventwegen, inclusief twee tankstations. Dat gaat allemaal op de schop als het aan de gemeente ligt. Hiervoor zijn drie scenario’s uitgewerkt door de gemeente, waar de commissie grondgebiedzaken op maandag 4 juli hun zegje over mag doen.

De drie scenario’s kennen ieder hun eigen uitgangspunt: behouden van het oorspronkelijke idee (model 1), het aanleggen van een groene entree voor het dorp (model 2) of het aanleggen van een nieuwe dorpsrand (model 3). Model 3 heeft hierbij de voorkeur van de gemeente, bewoners en bedrijven aan de Eindhovensweg, maar zorgt voor de grootste verandering aan de weg.

De ‘hinderlijke’ gescheiden fietsroute bij de rotonde zal verdwijnen om een homogene rotonde te realiseren waar auto’s en fietsers de weg delen. De rotonde wordt hiervoor wel breder gemaakt, wat ook zorgt voor meer ruimte voor vrachtwagens met bestemming Ekkersrijt. Beide ventwegen worden omgebouwd tot veilige fietspaden. Bewoners van de Eindhovenseweg kunnen hun huis bereiken via de hoofdweg. De 80 kilometerweg zal echter voor een deel omgezet worden in een 50 kilometerweg. Tot aan de gemeentegrens net voorbij Ekkersrijt moet gas ingehouden worden.

De ecologische structuur zal een boost krijgen. De huidige ‘begeleidende’ bomen langs de weg kunnen behouden blijven, maar ook worden er extra bomen aangeplant bij de tankstations. Het oorspronkelijke plan voor de weg, het aanleggen van ledverlichting, zal ook aangelegd worden waardoor de weg na jaren weer verlicht zal worden. Concequentie van de verbouwing is het verdwijnen van het tankstation aan de westzijde.

Het hele plan lezen, inclusief de andere twee modellen? Dat kan op de website van de gemeente Son en Breugel. Alle afbeeldingen zijn afkomstig van Croonenburo 5/Anteagroup.