‘Gedichten in ’t groen’ op een bordje gepresenteerd

'Gedichten in 't groen' op een bordje gepresenteerd
Foto: Bernadette van Loon

Woordatelier Son en Breugel en IVN Son en Breugel sloegen de handen ineen voor een nieuw project in ons dorp: Gedichten in ‘t groen.

Dit project behelst het plaatsen van sierlijke bordjes met gedichten op de mooiste plekjes in ons dorp. Alle dorpsgenoten mogen hun creaties aanleveren en een deskundige jury bepaalt uiteindelijk waarmee de bordjes worden gevuld.

Het initiatief komt van Yvonne Mulder. Zij heeft contact met de Limburgse gemeente Horst aan de Maas, waar ook het Pieterpad doorheen loopt. Langs dat deel van het beroemde pad staan binnenkort waarschijnlijk bordjes met gedichten. Yvonne dacht: wat dáár kan, kan híer ook.

Voortouw

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen raakte enthousiast over Yvonnes idee en nodigde samen met Jessica Biewenga (gemeente) de lokale dichtersgroepen, kunstvereniging Ars Longa en het IVN uit om mee te denken. Bernadette van Loon (Woordatelier Son en Breugel) en Ellen van Wijk, voorzitter a.i. van het IVN, namen vanaf dat moment het voortouw. Samen gingen ze op pad om te bekijken welke locaties in ons dorp het meest geschikt zijn voor een gedicht in ‘t groen.

Er rolden maar liefst zestien mooie plekjes uit, verdeeld over twee routes. Ellen: “We zochten in eerste instantie naar mooie plekjes rond de Dommel en de Grote Beek. Wat de mooiste plekjes zijn, blijft natuurlijk heel persoonlijk.”

Verwonderen

De ene route is ongeveer zes kilometer lang, de andere bedraagt bijna viereneenhalve kilometer. Op bijgaand kaartje kunt u de beide routesuggesties zien. De vlaggetjes geven de plaatsen van de geplande bordjes aan. Bernadette (zij maakte op elke locatie een foto): “We hopen hiermee te bereiken dat zoveel mogelijk inwoners van Son en Breugel zich in woord en beeld kunnen verwonderen over het groene karakter van ons dorp.”

Gedichtendag

Samen met Bernadette en Ellen telt de werkgroep nu vier personen: Catherine Witvliet van dichtersgroep Dichtbij treedt op als jurylid en Arend Okken van Woordatelier Son en Breugel verzorgt de algehele communicatie en publiciteit. Annelies Schoth en Anne Huddleston Slater (Ars Longa) leverden enkele adviezen over materiaal en vormgeving van de bordjes.

Aanvankelijk was het de bedoeling om ‘Gedichten in ‘t groen’, met bordjes en al, te presenteren op Gedichtendag (25 januari 2018). Bij nader inzien bleek dat iets te ambitieus. De werkgroep koerst nu op het voorjaar. Te denken valt aan de Boekenweek in maart, immers: ‘een nieuwe lente, een nieuw geluid.’

Spelregels

Alle inwoners uit Son en Breugel kunnen gedichten insturen. De werkgroep is momenteel bezig met het opstellen van alle spelregels en praat ook met SonenBreugelVerbindt over het creëren van een website waarop de gedichten kunnen worden aangeleverd. In de loop van deze maand krijgt dat zijn beslag. Houdt u daarom de media goed in de gaten.

 


Een initiatief van Ons Son en Breugel, Toine Buijtels Events en Multi Show Productions. Kijk voor meer informatie op de website van Snow Radio.

Post article

Post article