Geen gereserveerde parkeerplaatsen voor nieuwe appartementen

Parkeren bij het MFA?
Foto: Ons Son en Breugel

Privéparkeerplaatsen in het centrum?

Gemeenteraadslid Marco Pulles stelde namens zijn partij VVD vragen over de parkeerproblematiek in het centrum. Met de komst van het MFA en de realisatie van 25 appartementen in het voormalige Rabobank kantoor worden deze problemen alleen maar groter.

De heer Pulles stelde het college van burgemeester en wethouders een tweetal vragen: of er inderdaad appartementen komen in het voornamlige Rabobank kantoor en zo ja, of er parkeerplaatsen gereserveerd zouden worden voor de bewoners.  De college antwoordde respectievelijk positief en negatief. “Nee, van het reserveren van parkeerplaatsen is geen sprake. Het genoemde parkeerterrein is een voor een ieder vrij te gebruiken parkeerterrein” luidde het antwoord op de parkeervraag.

Er zijn wel andere opties voor de nieuwe bewoners van de appartementen. Zo is er een parkeergarage beschikbaar onder Heistaete, waar de appartementen aan grenzen. Op Facebook wordt gezegd dat hier nog ruimte genoeg is, maar deze parkeerplaatsen hebben een stevig prijskaartje van ongeveer 15.000 euro.


Lees ook


Ben jij die creatieveling die wij zoeken om de redactie van Ons Son en Breugel te versterken? Meld je aan!

Post article

Post article