Search
Close this search box.

Geen krimp in leerlingenaantallen van basisscholen Son en Breugel 

Breugel Bruist moet het toch doen zonder de Krommen Hoek
Foto: Ons Son en Breugel

Het college heeft een nieuwe leerlingenprognose vastgesteld voor de periode 2018-2038. Toekomstvisie Son en Breugel lijkt vruchten af te werpen.

Eerdere prognoses lieten een daling van het aantal leerlingen zien. De huidige geeft een stabiele lijn weer. Over de volle breedte van beleid is reeds jaren geleden ingezet op het aantrekkelijker maken van ons dorp, juist ook voor jonge gezinnen. Een voorzichtige conclusie kan zijn dat uitvoering van dit beleid nu vruchten afwerpt.

Zo ziet de gemeente in de wijk de Gentiaan meer jonge gezinnen. Dit heeft direct invloed op het leerlingenaantal voor bijvoorbeeld basisschool De Bloktempel. Jarenlang heeft de Bloktempel zestien groepen, van elk leerjaar twee. Na de zomervakantie wordt echter met vijf groepen 1 gestart. Vanuit het schoolbestuur komt een aanvraag voor uitbreiding van de huisvesting.

De gemeente ziet dat vanuit het Sonniuspark ook ouders voor De Bloktempel kiezen. Dit aantal is iets groter dan in de vorige prognose is meegenomen. Ook basisschool De Ruimte groeit door, deze school zal binnen enkele jaren het aantal leerlingen bereiken waarvoor het gebouw is gebouwd is.

Opvallend aan de leerlingenprognose 2018-2038 is dat het leerlingaantal in de komende 20 jaar niet terugloopt en stabiel blijft op ruim 1500 basisschoolleerlingen. Bij de meeste scholen zijn er geen opvallende ontwikkelingen.

In opdracht van het college is een nieuwe prognose van de leerlingenaantallen gemaakt voor de periode 2018-2038. Deze prognose geeft schoolbesturen en de gemeente inzichten in toekomstige huisvestingsbehoefte van de scholen en wordt door de gemeente onder andere gebruikt voor ruimtelijke plannen als Breugel Bruist en andere huisvestingaanvragen. De leerlingenprognose 2018-2038 die betrekking heeft op de zeven reguliere basisscholen in het dorp, wordt voorgelegd en besproken met de betrokken schoolbesturen en directies.