Gemeente besteedt onderhoud openbare verlichting uit wegens drukte

Gemeente besteedt onderhoud openbare verlichting uit wegens drukte
Foto: Ons Son en Breugel

De gemeente heeft het zo druk, dat het onderhoud van de openbare verlichting in gedrang komt. De nieuwe led-verlichting moet nog jaren mee, dus pakt de gemeente het professioneel aan.

Toen Dorpsbelang de eerste bestuursrapportage onder haar neus kreeg, viel een bedrag van 13.400 euro op voor beheer van de nieuwe ledverlichting in het dorp. Het beheer van deze lantaarnpalen stond voorheen niet op de lijst van inkomsten en uitgaven van de gemeente, maar voor de komende vijf jaar is jaarlijks een bedrag gereserveerd. Waar betaalt de gemeente die ruim 13.000 euro dan voor?

CDA wethouder Jan Boersma antwoordde de gemeenteraad: “de gevraagde €13.400 is nodig voor de ondersteuning van het beheer van de openbare verlichting en het voeren van directie en toezicht. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het behandelen van meldingen, schadeafhandelingen en schadeverhaal, onderhoudsplanning, areaalbeheer en mutatiewerkzaamheden. De gegunde partij gaat deze werkzaamheden ter ondersteuning voor ons uitvoeren. Voorheen werden dit soort werkzaamheden door de ambtelijke organisatie zelf gedaan.”

De gemeente was voorheen zelf verantwoordelijk voor de openbare verlichting, maar de gemeente heeft zo veel werk dat het onderhoud van de openbare verlichting er onder lijdt. “Door de drukte van taken het optimale beheren van de openbare verlichting in het gedrang komt. Om de openbare verlichting die voor veel geld is voorzien van nieuwe ledverlichting goed te houden is de keuze gemaakt om deze taken door een professionele partij te laten begeleiden. Voor de reguliere uitvoering van onderhoud, reparaties, schilderwerk etc. is in onze begroting een bedrag van 45.000 euro per jaar opgenomen. Dit bedrag is na het verledden nog steeds nodig.”

Post article

Post article