Search
Close this search box.

Gemeente boekt in 2017 3,6 miljoen euro winst

Gemeente boekt in 2017 3,6 miljoen euro winst
Foto: Pixabay CC0

Met een terughoudend en solide financieel beleid zorgt de gemeente Son en Breugel voor een positief resultaat van 3,6 miljoen euro in 2017.

De accountant heeft de jaarrekening van de gemeente Son en Breugel doorgerekend en concludeerde dat de gemeente een plus heeft gerealiseerd van 3,6 miljoen euro in 2017, die terugvloeit in de algemene reserves. Deze winst is vooral te danken aan een verplichte onttrekking van de winst die geboekt wordt met grondverkopen in Sonniuspark. In totaal is in 2017 15,4 miljoen euro verdiend aan grondverkopen.

De winst had hoger kunnen zijn als de gemeente geen voorziening had getroffen op de verkoop van gronden in Sonniuspark. In totaal is 2,4 miljoen euro opzij gezet om mogelijke problemen met deze verkopen op te kunnen vangen. Zo is de gemeente nog met de fiscus bezig om te vennootschapsbelasting te berekenen die voorlopig op 300.000 euro is gewaardeerd, maar volgens wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen tussen de 30.000 euro en 3 miljoen euro kan komen te liggen. De wethouder was bang dat als dit reservebedrag in de algemene reserves terug zou vloeien deze uit het oog verloren konden worden.

Volgens de accountant zijn er wel kanttekeningen op hun goedgekeurde controleverklaring. Het sociaal domein en Europese aanbestedingen blijven een aandachtspunt, waar de grootste onzekerheden liggen op de balans. In totaal bedragen de ongecorrigeerde controleverschillen op deze twee posten zo’n 706.000 euro. Maar dit is voor vele gemeentes een aandachtspunt. Son en Breugel is ‘in control’, een stempel wat volgens Elly Brocken van Dorpsbelang omliggende grote gemeenten Son en Breugel niet na doen.

Maar de winst op Sonniuspark is niet oneindig en zal er moeten worden gekeken naar andere inkomstenposten. De gemeenteraad heeft besloten om vol in te zetten op inbreiding in plaats van uitbreiding op het gebied van woningbouw als Sonniuspark als wijk zich volledig heeft ontwikkeld. Er zullen dan ook minder grondverkopen plaats gaan vinden. Maar zolang de gemeente nog genoeg grond in de verkoop heeft zit de gemeente op rozen.