Search
Close this search box.

Gemeente en Forum voor Democratie voor de rechter

De rechtbank van Den Bosch
Foto: Ons Son en Breugel

Vandaag stonden de gemeente en Forum voor Democratie lijnrecht tegenover elkaar bij de rechtbank in Den Bosch.

De drie partijen, door de advocaat van de gemeente ‘The Good, The Bad and The Ugly’ genoemd (waarbij ieder voor zich moet bepalen wie zij voor moeten stellen in het geheel), kwamen samen in de rechtbank in Den Bosch. Als woordvoeder namens de familie Buytels, de gedupeerden in de zaak, was zoon Toine Buytels aanwezig. Ook Thierry Baudet, oprichter van Forum voor Democratie en één van de initiatiefnemers van het raadgevend referendum, was aanwezig. Namens de gemeente waren er twee medewerkers (de heer van Ruremonde en mevrouw van Eck) van Dienst Dommelvallei aanwezig om zich te verdedigen.

https://twitter.com/thierrybaudet/status/706827223072907265

Volgens de advocaat van de familie Buytels en Forum voor Democratie schiet de gemeente ernstig tekort in de organisatie van het raadgevend referendum in Son en Breugel. De gemeente verwacht een lage opkomst en willen kostenefficient werken, maar met hun uitvoering zijn wij in strijd zijn met diverse wetsbepalingen en grondrechten. Zo moet er minimaal 25% van de stembureaus geschikt zijn voor gehandicapten en mensen die slecht ter been zijn. Ook is stemmen een vorm van vrijheid van meningsuiting, een recht dat middels de grondwet vastgelegd is.

De advocaat verwijt de gemeente dat er geen blijk is dat zij zich hun verantwoordelijkheden aantrekt met een slechte onderbouwing. Zo kan het openen van minder stembureaus een ‘self fulfilling prophecy’ zijn: minder stembureaus zorgt voor een lagere opkomst, dus als er een lagere opkomst is zijn er ook minder stembureaus nodig. Het extra geld dat door de Tweede Kamer vrij is gemaakt voor het referendum heeft niet geleid tot het openen van extra stembureaus.

Verweer

De gemeente verweert zich voornamelijk op juridisch vlak in de zaak. Gezien het stembureau in de Breeakker gesloten is na de vondst van asbest, zou het gemeentehuis sowieso een alternatief zijn voor meneer en mevrouw Buytels. Wettelijk is er geen basis waarop alle stembureaus geopend zouden moeten worden, er wordt slechts gesproken over minimaal één stembureau. Met een door de gemeente verwachte opkomst van 30% (wat uit onderzoek van NIPO zou blijken) zou de door de Kiesraad aangeraden 1200 stemgerechtigden per stembureau ruim voldoende moeten zijn. Mocht het door omstandigheden zo zijn dat er extra capaciteit nodig is op 6 april, dan is het mogelijk extra stemhokjes op de aanwezige stembureaus te plaatsen.

De gemeenteraad heeft zich grotendeels neergelegd bij de beslissing van het college, waarbij Dorpsvisie en Dorpsbelang geen opmerkingen hadden, CDA het zelfs goed vond om bij alle verkiezingen slechts drie stembureaus te openen, PvdA/GroenLinks wel drempelwerking zagen en alleen de VVD tegen was. Er is niets in stemming gebracht om het aantal te verhogen. De burgemeester Hans Gaillard, portefeuillehouder binnen het college, had volgens de verdediging gesproken met mensen die het allemaal met hem eens waren na uitleg dat alle stemgerechtigden binnen een straal van 1,5 kilometer van een stembureau wonen. Het is niet mogelijk om elke 50 tot 100 meter een stembureau te openen, wat volgens de rechter ook niet ter discussie staat. Alle stembureaus zijn geschikt voor gehandicapten en mensen die slecht ter been zijn, afgezien van de afstand.

De rechter was zeer nuchter tijdens de zitting. In zijn loopbaan is hij zelf ook enkele malen in Son en Breugel geweest en een afstand van twee kilometer moeten afleggen in Son en Breugel was volgens de rechter een “flinke afstand”. De rechter plaatste wel enkele kanttekeningen, waaronder dat hij niet gaat over de uitkomst van het referendum en dat Son en Breugel niet een “klein-Oekraïne” moet worden. “We leven niet in het land van Borat”.

Breder moreel punt

Thierry Baudet hield ook een emotioneel betoog. “Terwijl ik hier naartoe reisde, had ik een moment dat ik mezelf even in mijn arm kneep en me afvroeg of dit echt gebeurde. Daarmee doel ik op het feit dat ik opgegroeid ben in een wereld waarin het idee bestond dat we in een democratie leefde waarin een paar basisrechten en grondbeginselen niet ter discussie stonden. Ik kan eigenlijk nog steeds niet geloven dat wij hier nu zitten en zo ontzettend veel moeite moeten doen om de democratie te laten functioneren. Ik denk dat ik hier ook een breder moreel punt mag maken, namelijk dat het toch niet zo kan zijn dat op het moment dat in een democratie een raad misschien het belang niet zo inziet van een bepaalde kwestie maar eens eventjes 70% minder stemhokjes worden neerzet.”

De uitspraak zal uiterlijk maandag 14 maart om 14:00 uur bekend gemaakt worden.

Lees meer over het kort geding