Search
Close this search box.

Gemeente gaat investeren in de toekomst

Geld voor de toekomst
Foto: Pixabay CC0

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen stond de Sonse pers te woord op het gemeentehuis om de kadernota toe te lichten. De wethouder bracht voornamelijk goed nieuws: de lasten voor de burger blijven zo laag als het nu is en er wordt geïnvesteerd in de toekomst.

De afgelopen jaren heeft Son en Breugel minder geïnvesteerd en geld opzij gelegd, wat nu goed van pas komt. “Son en Breugel heeft een ontzettend terughoudend en conservatief financieel beleid gevoerd. Als ik kijk naar de crisis dan denk ik dat de geschiedenis heeft geleerd dat Son en Breugel daar helemaal niet zo’n verkeerde keuze in heeft gemaakt. Ik vind het de taak van van overheden om geld dat we hebben uit te geven voor de mensen en niet op een spaarbankboekje te hebben staan”

Nu komt de tijd om te investeren. Want de plannen van het nieuwe college zijn ambitieus, zeker gezien ze maar twee jaar hebben om de plannen door de gemeenteraad te krijgen. Projecten als het centrumplan (met daarin ook het MFA) en Breugel bruist worden gefinancierd uit de reserves van de gemeente. In totaal heeft de gemeente Son en Breugel 16,3 miljoen euro in reserve, waarvan 8,1 miljoen vrij te besteden is. 30% van het vrij te besteden bedrag zal in twee jaar geïnvesteerd worden, een slordige 2,43 miljoen euro.

In 2013 wil de gemeente klimaatneutraal opereren. Een belangrijke stap hierin is het vervangen van de straatverlichting met LED lampen, door de gemeente ‘verledden’ genoemd. 1441 lantaarnpalen worden vervangen waar nodig en alle lantaarnpalen ontvangen nieuwe armaturen, wat een investering vereist van 3.741.585,00 euro. Een investering die zichzelf terugverdiend door de vermindering van energiekosten. Een andere belangrijke stap is Ekkersrijt, waarbij de gemeente ‘green deals’ probeert te maken in een poging het industrieterrein bewuster om te laten gaan met het klimaat. De gemaakte stappen in afval scheiden (het paradepaardje van wethouder Visser) is een stap in de goede richting, waarbij de gemeente de burger bewuster gaat maken van het klimaat en wat zij kunnen doen ter verbetering.

Over het centrumplan is genoeg geschreven. Het nieuw te bouwen MFA speelt hierin een belangrijke rol. Het lot van de kerk is minder belangrijk: voorlopig zal er geen aankoop van de kerk plaatsvinden. Hier is ook geen geld voor opzij gelegd, dit zal ter zijne tijd bekeken worden mede omdat er geen aankoopbedrag bekend is. Ook bestaat de mogelijkheid om de kerk door private partijen te laten kopen (bijvoorbeeld voor woningbouw), waardoor de gemeente helemaal geen geld uit hoeft te geven.

Er wordt geld opzij gelegd voor sporthal de Bongerd, als onderdeel van Breugel bruist. De Bongerd zal gerenoveerd of gedeeltelijk herbouwd gaan worden. Ook de positie van de Boerderij zal versterkt worden, zelfs bij de komst van het MFA. Over de toekomst van Braecklant kon wethouder van den Nieuwenhuijzen geen zekerheid geven. In 2017 zal het plan gepresenteerd worden, waarbij bewoners nauw betrokken zijn geweest.

Andere opvallende uitschieters in de nota is de restauratie van de kerktoren en raadhuis. Beide gebouwen zijn rijksmonumenten die behouden dienen te blijven, wat natuurlijk geld kost. Na onderzoek is gekozen om meteen groot onderhoud uit te laten voeren, met een totaal kostenplaatje van 900.000 euro. Na restauratie is de verwachting dat er de komende 30 jaar geen groot onderhoud meer nodig is.

Ook de brug bij de Planetenlaan en de Dommelpas moeten aangepakt worden. Tijdens inspectie van de Dommelpasbrug is afboering (spontaan afsplinteren van de betonconstructie) en carbonisatie (reactie van kalk met koolzuur waardoor betonijzer gaat roesten) geconstateerd. De herstelkosten zijn begroot op 120.000 euro. Vervangen wordt nog veel duurder met een prijskaartje van bijna 6 ton. De brug over de Planetenlaan heeft ook last van afboering en uitbloeing (schade ontstaan door dooizout) geconstateerd. Herstelwerkzaamheden kosten 30.000 euro.

Woningbouw staat hoog op de agenda van het college. Na de zomer wordt bekend waar er meer sociale huurwoningen gaan komen, voor wie deze woningen bedoeld zijn en hoeveel er worden gebouwd.

Afwezige onderwerpen op de kadernota zijn de verbouwing van de Eindhovenseweg en een bijdrage voor de tweede ontsluiting bij Ekkersrijt. Deze twee projecten zijn momenteel nog in de planningsfase, maar zullen in de toekomst een investering nodig hebben. In het geval van de tweede ontsluiting draagt Provinciale Staten het grootste gedeelte bij.

En als je over geld praat, komt natuurlijk Nuenen om te hoek kijken. Beide gemeentes werken al intensief samen, een samenwerking die niet zal veranderen op de korte termijn wat in lijn is met het advies van de gemeenteraad. Een fusie is wel een ‘stip aan de horizon’ en zal naar verwachting een belangrijk onderwerp gaan worden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Zelf de kadernota doorlezen? Kadernota 2016 – 2020 is hier terug te lezen.


Lees meer over de toekomst van Son en Breugel