Gemeente gedoogt drie locaties waar arbeidsmigranten illegaal verblijven

Arbeidsmigranten ploegen een veld om
Foto: Rodolfo (via Pexels)

Hoewel het bestemmingsplan geen ruimte biedt op een drietal locaties waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest, kiest de gemeente voor veiligheid in plaats van handhaving. De gemeente heeft geen capaciteit om de locaties aan te pakken en gedoogt de huisvesting.

Tijdens het debat rondom het jaarverslag van vergunningverlening, handhaving en toezicht merkte politieke partijen op dat er een drietal locaties is in Son en Breugel waarbij arbeidsmigranten illegaal verblijven. In het verslag blijkt dat de gemeente de locaties niet op laat ruimen, maar kiest voor het uitvoeren van een brandveiligheidsinspectie. Volgens burgemeester Hans Gaillard komt dit nu eenmaal door het gebrek aan ambtelijke capaciteit.

“In de handhaving is daar niet altijd de capaciteit voor die je zou wensen. Wat er rondom arbeidsmigranten gebeurd is dat er wordt gereageerd op meldingen. Is er sprake van overlast, dan wordt die overlast aangepakt. Dat kan op verschillende manieren, afhankelijk van de overlast en de wijze waarop het bestemmingsplan precies in elkaar zit. Het ene bestemmingsplan biedt meer mogelijkheden om in te grijpen. En de ene situatie is ook een andere dan een andere.”

“Op het moment dat er echt overlast is, wordt er ingegrepen. Op het moment dat een situatie rustig is, wordt ook de afweging gemaakt wat voor situatie het is. Is het een probleem waarmee je iets oplost of een probleem waar je problemen mee creëert als je [de huisvesting, red.] beëindigt? Dan wordt vaak gekozen voor een brandveilige aanpak. Zorgen dat in ieder geval de situatie in dat pand brandveilig is. Op het moment wordt bekeken of we dit bestemmingsplantechnisch mogelijk maken of moeten we wel handhavend optreden.”

Hoewel de gemeente een drietal locaties op het vizier heeft waar de huisvesting van arbeidsmigranten in strijd is met het bestemmingsplan, wordt het vooralsnog gedoogd. Op twee van de drie locaties is inmiddels een brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd.

Burgemeester Hans Gaillard: “We hebben te weinig inzet. Te weinig capaciteit op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht. Dat is ook een reden waarom er niet altijd toezicht en handhaving is, dat gebeurt niet altijd. Er wordt een inschatting gemaakt of we het moeten doen of niet moeten doen. Er kan iets langs komen wat net even belangrijker is. We moeten daar de komende tijd meer capaciteit op inzetten.”

Post article

Post article