Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeente heeft 1,1 miljoen euro extra nodig voor De Bongerd

Speeltuin en parkeerplaats van nieuwe sporthal de Bongerd
Foto: Bouwbedrijf Pellikaan

De gemeente Son en Breugel staat voor de uitdaging om het beschikbare krediet voor de nieuwe multifunctionele accommodatie De Bongerd aan te vullen.

Door indexatie en kostenstijgingen blijkt het oorspronkelijk toegekende krediet van 9,8 miljoen euro (waarvan 600.000 euro ‘vergeten‘ was) ontoereikend te zijn. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de gemeenteraad voor te stellen het krediet met 1.150.000 euro inclusief BTW te verhogen.

Daarnaast wordt er aanvullend krediet gevraagd voor de aankoop van de blaashal die bij HTC hockey staat. De blaashal was niet alleen bedoeld voor tijdelijk gebruik, maar ook voor toekomstige aanpassingen aan sporthal De Landing. Het college stelt voor een bedrag van 181.500 euro inclusief BTW beschikbaar te stellen voor de aankoop van de blaashal.

Maatregelen

Om deze financiële injectie mogelijk te maken, worden verschillende maatregelen voorgesteld. De kapitaallasten van 800.000 euro voor de nieuwbouw van De Bongerd zullen worden gedekt uit de stelpost voor loon- en prijsstijgingen. Daarnaast zal een bedrag van 350.000 euro worden onttrokken aan de reserve centrumontwikkeling Son en Breugel, dat vervolgens zal worden gestort in de dekkingsreserve voor De Bongerd, ter dekking van de resterende kapitaallasten.

De gemeenteraad zal zich binnenkort buigen over het voorstel van het college. Met deze aanpassingen hoopt de gemeente Son en Breugel de realisatie van de nieuwe multifunctionele accommodatie De Bongerd en de aankoop van de blaashal op een financieel verantwoorde manier te kunnen voortzetten.