Gemeente kartrekker in onderzoek naar extra afslag Ekkersrijt/Esp

Snelweg A50 gezien vanaf de brug van de Bestseweg richting Ekkersrijt
Foto: Ons Son en Breugel

In twee jaar hoopt de gemeente Son en Breugel een studie af te hebben gerond voor een tweede ontsluiting op Ekkersrijt, die ook meteen als toegangspoort kan dienen voor Esp.

Wethouder Jan Boersma hoopt nog deze collegeperiode een onderzoek af te kunnen ronden naar de tweede ontsluiting van Ekkersrijt. De gemeente Son en Breugel neemt hierin het voortouw. De studie moet uitwijzen hoe en waar de tweede ontsluiting aan de John F. Kennedylaan in Eindhoven op Ekkersrijt Oost het verkeer moet gaan leiden. De tweede ontsluiting wordt ook meteen een ontsluiting voor Esp. Deze studie zal twee jaar in beslag nemen.

Duidelijk is al dat de ontsluiting op Eindhovens grondgebied aangelegd moet gaan worden. Desondanks krijgt Son en Breugel de klus, met steun van de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant. De extra ontsluiting is nodig voor de goede ontwikkeling van Ekkersrijt en Esp. De huidige ontsluiting bij Ekkersrijt 10.000 heeft volgens de gemeente iedere dag opstoppingen.

De gemeenteraden van zowel Son en Breugel als Eindhoven krijgen dan een voorstel waar beide raden mee in moeten stemmen. De tweede ontsluiting maakt onderdeel uit van de zogenaamde bundelroutes. De gemeenten Helmond en Nuenen participeren hier ook in.

Post article

Post article